Projekty prevence kriminality

0 0 0

Prázdninový sociálně rehabilitační program

Cílem projektu je práce s kriminálně rizikovými dětmi či dětmi, které pocházejí z nepodnětného prostředí. Realizace je naplánovaná vždy na prázdninové měsíce tak, aby zároveň vytvářela volnočasové alternativy v období letních měsíců. Celotýdenní program je veden odborným čtyřčlenným týmem, který má zkušenosti s prací s kriminálně rizikovými dětmi. Projekt navazuje na další projekty prevence kriminality, které město Příbram realizuje, a zároveň navazuje na celoroční systematickou práci odborníků z Ambulantního oddělení Střediska výchovné péče v Příbrami.

 

Terapeutický pobyt pro děti s rizikovým chováním

Jedná se o sedmidenní pobyt, určený pro děti, které vykazují kriminálně rizikové chování nebo mají jiné výchovné problémy. Vedle běžných táborových aktivit program obsahuje specificky zaměřené aktivity pod vedením odborníků. Cílem tohoto projektu je mimo jiné i umožnit těmto dětem prožít alespoň část prázdnin v bezpečném a obohacujícím prostředí a začlenit tyto děti do kolektivu.

 

Sdílení

Hlavním cílem projektu Sdílení je pozitivně ovlivňovat rodiny, v nichž je dítě, které vykazuje kriminálně rizikové chování. Na vytipování rodin, které se do projektu zapojí, se podílí Ambulantní oddělení střediska výchovné péče v Příbrami a Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Příbrami, jejichž pracovníci s těmito rodinami soustavně pracují. V rámci projektu Sdílení se uskuteční 3 výjezdové pobyty, kde se realizují odborné aktivity zaměřené na podporu rodičovských kompetencí a na změnu nevhodného výchovného stylu v rodině. Všechny tyto výjezdové pobyty umožní rodině kultivovat jejich vzájemné vztahy a také naučit se společně sdílet čas.

 

Preventivní přednášky pro seniory

Město realizuje každoročně preventivní přednášky pro seniory na různá témata. V minulosti se uskutečnily přednášky na téma: nekalé obchodní praktiky: tzv. šmejdi, online bezpečnost, rozpoznávání dezinformací či bezpečné chování.

 

Semináře pro pedagogické pracovníky

Minimálně jednou ročně projdou pedagogičtí pracovníci seminářem na bezpečnostní problematiku týkající se identifikace rizikového chování u žáků. Semináře by měly prohloubit vlastní dovednosti učitelů při zachycení varovných signálů během pedagogické práce s žákem a umění efektivně na ně reagovat.Počet zobrazení: 438 | Aktualizováno: 06. 10. 2022