Partnerská města a Středoevropská poutní místa

0 0 0

PARTNERSKÁ MĚSTA

ANOR

Anor

Informace o městě
Město Anor leží v severní Francii 40 km jihovýchodně od Maubeuge na francouzsko-belgických hranicích v regionu Nord-Pas-de-Calais. Počet obyvatel je na vzestupu, v roce 2011 mělo město 3313 obyvatel. Okolí městu dominuje rozsáhlý lesní masiv a několik rybníků. Město má venkovský ráz, v minulosti bylo ovlivněno kovářskou a sklářskou výrobou.
Dohoda o partnerské spolupráci mezi městy Příbram a Anor byla uzavřena 7.5.2005.

http://www.anor.fr/

 

FREIBERG

Freiberg

Informace o městě
Freiberg je historické město v Sasku, v podhůří Krušných hor, asi v polovině cesty mezi Drážďany a Saskou Kamenicí. Město bylo založeno kolem roku 1170 a po staletí bylo centrem těžby stříbra a rud. Ve středověku byl Freiberg jedním z největších měst Míšeňska a byla zde také mincovna. Později těžba v regionu poklesla a město na nějaký čas ztratilo na významu. Ve druhé polovině 18. století ovšem došlo k mohutnému průmyslovému rozvoji a Freiberg začal opět vzkvétat. V roce 1765 zde byla založena důlní akademie, nynější Technische Universität Bergakademie Freiberg. Město Freiberg s téměř 40 000 obyvateli je dnes moderní vysokoškolské město s bohatou kulturou, které je hrdé na svoje hornické tradice.
Smlouva o partnerství a spolupráci mezi městy Příbram a Freiberg byla uzavřena 26.6.1999.

http://www.freiberg.de

 

HOORN

Hoorn

Informace o městě
Hoorn byl založen ve 14. století jako středisko obchodu a rybolovu. Leží v provincii Severního Holandska – Západního Fríska 40 km severovýchodně od Amsterdamu na západním břehu největšího holandského jezera Ijsselmeer a má okolo 70 tis. obyvatel.
Podle legendy založil město v roce 716 fríský král Radbod. V roce 1297 se stal Hoorn s celým regionem Západního Fríska součástí Holandského hrabství. V roce 1357 udělil Vilém V. Holandský Hoornu městská práva. Největší rozkvět zažilo město za nizozemského zlatého věku, kdy bylo významným přístavem a střediskem zámořského obchodu. Z té doby pochází množství výstavných staveb v centru, které jsou památkově chráněny. Hlavními pamětihodnostmi jsou Západofríské muzeum a chrám Noorderkerk z roku 1519. Z Hoornu pocházel Willem Schouten, který v roce 1616 obeplul mys Hoorn a pojmenoval jej podle svého rodného města.
Smlouva o spolupráci mezi městy Příbram a Hoorn byla podepsána 4.7.1992.

http://www.hoorn.nl/

 

KEŽMAROK 

Kežmarok                                            

Informace o městě
Město Kežmarok s přibližně 16 000 obyvateli se nachází na severu Slovenska v malebném prostředí Spiše pod Vysokými Tatrami. Město vzniklo sloučením několika osad původního slovanského obyvatelstva s osadou německých přistěhovalců. V 15. až 19. století pracovalo ve městě více než 40 cechů a patřilo mezi čtyři nejvýznamnější města na Slovensku. V městě studovalo a působilo mnoho významných spisovatelů, umělců a vědců známých v celé Evropě. Více než sedm století existence města se odrazilo také v jeho architektuře, která obsahuje stavební slohy od románského přes gotický, renesanční, barokní po klasicistický. Návštěvníci města mohou obdivovat nejen hrad, ale také vzácnou středoškolskou středověkou knihovnu v evangelickém lyceu, dřevěný evangelický kostel zapsaný v UNESCO, monumentální římsko-katolickou baziliku sv. Kříže, nádhernou renesanční zvonici a další památky.
Dohoda o partnerství mezi městy Příbram a Kežmarok byla uzavřena 15.11.1997

http://www.kezmarok.sk/

Kežmarok TOP 10 informací o městě

 

KÖNIGS WUSTERHAUSEN

Konigs Wusterhausen

Informace o městě
Město Königs Wusterhausen je město ve spolkové zemi Braniborsko a žije v něm okolo 36 000 obyvatel. Je to bývalé výletní královské místo bohaté na rybníky a lesy, které si dodnes uchovalo rekreační charakter. Leží v jezerní oblasti asi 30 km jihovýchodně od Berlína. Sousedí s berlínským předměstím Schmöckwitz a nachází se zde konečná stanice berlínské S-Bahn. Němci městu říkají KW, což je zkratka nejen jeho názvu, ale také výrazu „Kurzwelle“ (krátké vlny) vzhledem k místní tradici rozhlasového vysílání.
Smlouva o partnerství mezi městy Příbram a Königs Wusterhausen byla podepsána v září 1974.

http://www.koenigs-wusterhausen.de/

 

VALLE DI LEDRO

Valle di Ledro

Informace o městě
Obec Ledro vznikla sloučením dosavadních obcí Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro a Molina di Ledro, které tvořily Svaz obcí Valle di Ledro. Obec se nachází v provincii Trentino, leží 40 km jihozápadně od Tridentu. Má více než 5 tis. obyvatel. Valle di Ledro je vyhledávanou turistickou destinací a patří mezi prvních deset turistických nejnavštěvovanějších prázdninových destinací v oblasti Trentino. Turismus v ledrenském údolí je vhodný pro aktivní dovolenou, ke které patří různé outdoorové aktivity, i pro relaxační pobyty. Velikou výhodu představuje jezero, které je centrem mnoha sportovních aktivit jako plavání, jachting, jízda na kánoi či na paddleboardu

Společná historie
Během první světové války patřilo údolí Valle di Ledro k Jižnímu Tyrolsku, které spadalo pod tehdejší Rakousko-Uhersko. Jakmile v květnu roku 1915 Itálie vstoupila do války, údolí Valle di Ledro se stalo jižní rakousko-uherskou obrannou linií, a proto se rakouští vojenští velitelé rozhodli evakuovat veškeré civilní obyvatelstvo, jež bylo následně přesunuto do vnitřních částí říše, mimo jiné do Čech a Moravy. Civilní obyvatelstvo, převážně ženy, starší osoby a děti, bylo rozděleno do skupin, které byly přiděleny jednotlivým obcím. Zejména v okrese Příbram bylo mnoho početných skupin ledrenských uprchlíků, a to celkem 683 osob rozdělených do rodin v Příbrami, Březových Horách, Milíně, Novém Kníně a v dalších okolních obcích. Jako vzpomínka na tyto těžké roky a s cílem znovu navázat styky s českými přáteli byla v roce 2008 ve Valle di Ledro sepsána dohoda o partnerství mezi šesti obcemi z Valle di Ledro a osmi českými obcemi vybranými mezi mnoha z těch, které za 1. světové války hostily ledrenské uprchlíky. Jedná se o obce Buštěhrad, Chyňavu, Doksy, Milín, Nový Knín, Příbram, Ptice a Všeň. Po městě Příbram byla ve Valle di Ledro pojmenována jedna z ulic poblíž jezera v obci Pieve.

V roce 2009 byl v bazilice na Svaté Hoře, za přítomnosti starostů partnerských měst a asi pěti set ledrenských obyvatel a více než tisíce českých přátel, odhalen pomník z bronzu a žuly na památku více než čtyř set ledrenských obyvatel, kteří odpočívají na českých a moravských hřbitovech.
Dohoda o partnerství mezi Svazem obcí Valle di Ledro a osmi českými městy a obcemi (Příbram, Všeň, Milín, Buštěhrad, Nový Knín, Ptice, Chyňava, Doksy) byla podepsána 28.6.2008.

http://www.vallediledro.com/

 

VILLERUPT

Villerupt

Informace o městě
Villerupt leží v severovýchodní části Francie nedaleko hranic s Lucemburskem. Má přibližně 9700 obyvatel. Od roku 1976 se ve městě Villerupt každoročně koná Festival italského filmu. Villerupt je průmyslové město (ocel, metalurgický průmysl).
Partnerství mezi městy Příbram a Villerupt má počátky před listopadem 1989.

http://www.mairie-villerupt.fr/

 

STŘEDOEVROPSKÁ POUTNÍ MÍSTA

ALTÖTTING

Altotting

Informace o městě
Altötting leží na úpatí Alp, v hornaté krajině mezi Mnichovem, Pasovem a Salcburkem. Altötting, nazývaný též Srdce Bavorska, patří již vice než 500 let mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa v Evropě. Na místo, kde se v roce 1489 na přímluvu Panny Marie odehrálo zázračné uzdravení, putuje od té doby každoročně téměř milion poutníků.
Od roku 2009 je Altötting spolu s Příbramí začleněn do projektu “Středoevropská poutní místa".

http://www.altötting.de/

 

LEŚNICA

Lesnica

Informace o městě
Leśnica leží v jihozápadní části Polska v Woiwodském Opole, okres Strzelce Opolskie. Má více než 9 tis. obyvatel. Leží v historickém území Horního Slezska v nejzápadnější části Slezské vysočiny. V roce 2019 mělo 2 555 obyvatel. Město je od roku 2006 oficiálně dvojjazyčné, při posledním sčítání lidu v roce 2011se 25,7 % hlásilo k německé národnosti.
Od roku 2009 je Lésnica spolu s Příbramí začleněna do projektu “Středoevropská poutní místa".

http://www.lesnica.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 680 | Aktualizováno: 29. 08. 2022