Projekty a publikace

0 0 0

PROJEKTY

ADAPTAČNÍ SKUPINY 
viz adaptační skupiny

 

ČEKALÍKOVSKÝ RYBNÍK
V rámci revitalizace Čekalíkovského rybníka připravili umělci z italského Valle di Ledro skulptury, které  budou upomínkou na naši společnou historii – pobyt lederských občanů v Příbrami a okolí, kteří byli nuceně vysídleni ze svých domovů během 1. světové války. Součástí venkovní expozice bude i lavička bývalého starosty Valle di Ledro pana Giuliana Pellegriniho, který se zásadně zasloužil o vzájemné přátelství mezi Valle di Ledro a městem Příbram.

 

EĹRO 2022
Ve dnech 8. – 10. července 2022 se uskutečnil jubilejní 30. ročník festivalu lidových řemesel EĹRO v partnerském městě Kežmarok. Za město Příbram se festivalu zúčastnil předseda zahraniční komise Michal Gerčák a řemeslníci ze spolků Příbramští betlémáři a Příbramští kumštýři a zástupci Waldorfské střední školy. 

  

ERASMUS+
Město Příbram je zapojeno společně se Základní školou Jiráskovy sady a Základní školou 28. října do projektu s názvem Robotika hýbe světem (Robotics moves the world). Projekt v rámci programu Erasmus+, který se realizuje ve spolupráci s nizozemským Hoornem a slovenským Kežmarkem, byl zahájený v roce 2020, termín ukončení je 31.08.2023. Každá země je zastoupená městem, školou nebo školami a neškolskou organizací. Za českou stranu je neškolským subjektem Technická akademie dětí a mládeže (Techak) Březnice, který je zároveň i odborným garantem projektu.

Cílem projektu je rozvoj pedagogických dovedností v oblasti robotiky, inovace výuky a zavedení nových, moderních metod na prvním a druhém stupni základních škol a dále v mimoškolních aktivitách organizovaných zapojenými školami (kroužky, školní družina, školní klub). Díky projektu vzniknou tři didaktické moduly obsahující metodiku, prezentace, aplikace a otázky k daným tématům, jako celek budou moduly tvořit manuál pro využití robotiky a budou k dispozici zapojeným školám i dalším školám partnerských regionů.

 

KONCERT PŘÁTELSTVÍ
6. června 2022 se v rámci 53. ročníku Hudebního Festivalu Antonína Dvořáka konal v kostele sv. Jakuba v Příbrami koncert přátelství, na kterém vystoupili umělci z partnerského města Freiberg a pěvecký sbor Coro Castel Penede – Nago z Valle di Ledro. Před koncertem přátelství se v kulturním domě uskutečnilo společné setkání představitelů členských obcí Spolku přátel Ledra se zástupci italského Valle di Ledro.

 

ŠALMAJ 2022
Akce se každoročně účastní zástupci partnerských měst a hasičských sborů, jejichž členové se pravidelně účastní Běhu do svatohorských schodů. V roce 2021 přijali pozvání zástupci měst Anor, Freiberg, Hoorn, Kežamrok a Valle di Ledro, v roce 2022 se zúčastní celkem 12 zástupců z měst Freiberg, Hoorn, Kežamrok a Valle di Ledro a 18 členů hasičských sborů z Freibergu, Hoornu a Valle di Ledro.

Pro všechny je připravený bohatý program zahrnující kromě samotné Šalmaje a Běhu do svatohorských schodů i společná setkání se zástupci vedení města, prohlídku Svaté Hory, návštěvu Hornického muzea, areálu Nového rybníka a výstavy Nože 2022.

 

VISIT Příbram
Na podporu cestovního ruchu mezi městem Příbram a jeho partnerskými městy připravil Odbor školství, kultury a sportu akci VISIT Příbram, určenou zástupům partnerských měst, tj. lidem, kteří jsou v rámci municipalit zodpovědní za propagaci a cestovní ruch a také zástupcům cestovních kanceláří. Pro účastníky setkání jsme připravili bohatý program, v jehož rámci jsme naplánovali ukázat krásy nejen našeho města, ale celého příbramského regionu, především návštěvu Svaté Hory, Hornického muzea a přírodních krás Brd, které jsou našimi největšími turistickými lákadly. Vrcholem setkání měl být úvodní koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka s Českou filharmonií.  

Akce se měla uskutečnit ve dnech 9. – 13. dubna 2022, z důvodu vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině odřekli všichni potvrzení delegáti svoji účast a akce proto musela být zrušena.

  

PUBLIKACE

MEMORIA VIVA
Kniha s názvem Memoria Viva/Živé vzpomínky vydaná městem Příbram v roce 2018. Jedná se o sborník žákovských literárních a výtvarných prací, vzniklých na základě literárně - výtvarné soutěže pro žáky všech příbramských základních a středních škol vyhlášené městem Příbram a Knihovnou Jana Drdy při příležitosti 100. výročí skončení 1. světové války a návratu lederských uprchlíků zpět do vlasti.

 

 ZVYKY A TRADICE
Publikace Zvyky tradice vydaná městem Příbram v roce 2017. V rámci spolupráce mezi městem Příbram a městem Hoorn se v programu Erasmus+ zapojily mateřské a základní školy do společného projektu Zvyky a tradice jako vzdělávací koncept v mateřských a základních školách. Obsahem projektu bylo hledání a poznávání společného i odlišného v našich tradicích a zvycích a implementace těchto poznatků do vzdělávacího procesu v obou zemích.Počet zobrazení: 636 | Aktualizováno: 25. 08. 2022