Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

0 0 0
 • Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení vyhlášky MZ ČR č. 54/2008 Sb. odbor zajišťuje tisk a distribuci tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II, tedy tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (tzv. opiátové tiskopisy).

 • Od 1. ledna 2022 je účinná novela zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a je povinné předepisovat elektronické recepty také pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek (dříve předpis na listinný recept s modrým pruhem).
 • Od 1.1.2022 ORP Příbram nadále zajišťuje distribuci tiskopisů receptů s modrých pruhem a žádanek s modrým pruhem, ovšem s tím, že léčivý přípravek obsahující návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, která současně není uvedena v příloze č. 8 nařízení vlády o seznamu návykových látek, může být lékařem předepsán a farmaceutem vydán v lékárně pouze na: 
  • recept vytvářený v elektronické podobě (dále jen "elektronický recept") s označením "vysoce návyková látka", 
  • recept s modrým pruhem vystavený v listinné podobě, a to ve výjimečných případech, jsou-li splněny podmínky stanovené § 81f zákonem o léčivech pro vystavení receptu v listinné podobě; na recept s modrým pruhem nemůže být předepsán a vydán léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, nebo
  • žádanku s modrým pruhem vystavenou v listinné podobě.
 • Celkový přehled legislativních změn od 01.01.2022 v této oblasti zaslaný ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje je k dispozici k přečtení (stažení) ZDE.


 • Výdej opiátových tiskopisů v rámci MěÚ Příbram se provádí na základě stanoveného POSTUPU - postup uveden ZDE.
 • V rámci procesu výdeje tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem je nutné použít vzor formuláře OBJEDNÁVKY (formuláře ke stažení ZDE).
 • V případě zastupování oprávněné osoby je nutné vystavit PLNOU MOC (vzory dokumentů pro podnikající fyzickou osobu ZDE a pro právnickou osobu ZDE).
 • Vždy je vhodné, aby žadatel (objednavatel) tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem před zahájením procesu jejich výdeje v této záležitosti kontaktoval vedoucího odboru (PhDr. Luděk Fára), který je odpovědnou osobou za distribuci opiátových tiskopisů.


Počet zobrazení: 1412 | Aktualizováno: 30. 08. 2021