Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

0 0 0
  • Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (ve znění pozdějších předpisů) a ustanovení vyhlášky MZ ČR č. 54/2008 Sb. odbor zajišťuje tisk a distribuci tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II, tedy tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (tzv. opiátové tiskopisy).
  • Výdej opiátových tiskopisů v rámci MěÚ Příbram se provádí na základě stanoveného POSTUPU - postup uveden ZDE.
  • V rámci procesu výdeje tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem je nutné použít vzor formuláře OBJEDNÁVKY (formuláře ke stažení ZDE).
  • V případě zastupování oprávněné osoby je nutné vystavit PLNOU MOC (vzory dokumentů pro podnikající fyzickou osobu ZDE a pro právnickou osobu ZDE).
  • Vždy je vhodné, aby žadatel (objednavatel) tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem před zahájením procesu jejich výdeje v této záležitosti kontaktoval vedoucího odboru (PhDr. Luděk Fára), který je odpovědnou osobou za distribuci opiátových tiskopisů.


Počet zobrazení: 77 | Aktualizováno: 30. 08. 2021