Oddělení personální a vnitřních věcí

Vedoucí oddělení: Miloslava Kuglerová

Popis činnosti oddělení:

Zajišťuje:
- agendu platů zaměstnanců města
- agendu odměňování členů zastupitelstva města
- personální agendu
- vzdělávání zaměstnanců
- shromažďování dle zákona a právu shromažďovacím

Návody a formuláře

Oznámení o konání shromáždění

Zaměstnanci a seznam činností

agenda odměňování čl. ZM, RM, komisí, výborů, uvolněných členů ZM
Pracovníci: Miloslava Kuglerová
 
agenda personální, vzdělávání
Pracovníci: Iva Vrbová
 
agenda platů zaměstnanců
Pracovníci: Miloslava Kuglerová
 
agenda shromažďování dle zákona o právu shromažďovacím
Pracovníci: Iva Vrbová


Počet zobrazení: 6867 | Aktualizováno: 19. 03. 2014