Oddělení podatelny a centrální spisovny

 

Vedoucí oddělení: Ing. Věra Šťastná

Popis činnosti oddělení:

  • vykonává spisovou službu (centrální spisovna MěÚ Příbram)

Návody a formuláře

Poskytnutí informací z centrální spisovny MěÚ Příbram 

Žádost o vyhledání údajů o době zaměstnání

Zaměstnanci a seznam činností

Informace, telefonní ústředna
Pracovníci: Marie Trčková
 
Poskytování informací z centrální spisovny MěÚ Příbram
Pracovníci: Ing. Věra Šťastná

 
doručování písemností
Pracovníci: Martin Zemek
 
spisovna MěÚ, spisovna Stavebního úřadu, ukládání, vyřazování a skartace dokumentů
Pracovníci: Ing. Věra Šťastná, Tereza Stachová


Počet zobrazení: 6555 | Aktualizováno: 06. 01. 2020