Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Odbor silničního hospodářství

 

Vedoucí: Mgr. Ondřej Klečka

Popis činnosti odboru:

  • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu - silničního, ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
  • Vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
  • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
  • Vykonává působnost dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu.
  • Zajišťuje dopravní obslužnost území města formou MHD a její podrobnou analýzu.

Odbor silničního hospodářství koordinuje činnost dopravní komise.

 

MHD ve městě

Úklid komunikací ve městě

Zimní údržba

 

Seznam činností

speciální stavební úřad - silniční: Mgr. Ondřej Klečka

povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

povolení uzavírky pozemní komunikace: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

povolení činnosti v silničním ochranném pásmu: Ing. Šárka Malchárková 

stanovení dopravního značení, výdej rezidentních parkovacích karet: Mgr. Petra Pazderková

stanovisko k územním plánům a regulačním plánům: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - audiovizuální tvorba: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí:  Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení:Eva PalivcováIng. Šárka Malchárkováí

zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování: Eva PalivcováIng. Šárka Malchárková

zřízení a povolování reklam v silničním ochranném pásmu: Ing. Šárka Malchárková

licence pro provozování MHD, schvalování jízdních řádů MHD, provoz MHD Příbram, správní řízení o odstranění vraků vozidel z místních komunikací a odtahy vozidel z místních komunikací, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů : Ilona Eberlová

opravy místních komunikací a jejich součástí a příslušenství: Ing. Simona Žďánská 

koordinátor městské mobility: Ing. Kateřina Melmuková

 

Návody a formuláře ke stažení

Speciální stavební úřad - silniční

Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

Povolení uzavírky komunikace

Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

Stanovení dopravního značení

Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální tvorba

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručem

Zvláštní užívání komunikace – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Zvláštní užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

Zvláštní užívání komunikace – umisťování a provozování reklamních zařízení na silnici, místní komunikaci nebo silničním pozemku

Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování

Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu

Žádost o schválení jízdního řádu linky MHD

Žádost o udělení licence pro provozování linky MHDPočet zobrazení: 16400 | Aktualizováno: 29. 07. 2020