Odbor silničního hospodářství

AKTUÁLNĚ: ZMĚNY V PROVOZU MHD PŘÍBRAM: Výlukové jízdní řády VÝDEJ REZIDENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET: Rezidentní karty do zón s parkovacím automatem - v přízemí č. dveří 104. Rezidentní karty do zóny

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Úterý13.00-15.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Mimořádně lze vyřídit žádost i mimo úřední hodiny. Toto však je možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I., 2.patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

1 1 2

Popis činnosti odboru

 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu - silničního, ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
 • Vykonává působnost dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu.
 • Zajišťuje dopravní obslužnost území města formou MHD a její podrobnou analýzu.

Odbor silničního hospodářství koordinuje činnost dopravní komise

Informace  

Generel dopravy

Analýza a zásady rozvoje parkovacího systému v Příbram - návrh projektu organizace - vybrané území - Příbram A a Příbram VII

Seznam činností odboru

 • speciální stavební úřad - silniční: Bc. Michaela Svajčíková
 • povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • povolení uzavírky pozemní komunikace: ……. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • povolení činnosti v silničním ochranném pásmu: Ing. Šárka Malchárková 
 • stanovení dopravního značení, výdej rezidentních parkovacích karet: Mgr. Petra Pazderková
 • stanovisko k územním plánům a regulačním plánům: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - audiovizuální tvorba: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková
 • zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování: ….. (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)
 • zřízení a povolování reklam v silničním ochranném pásmu: Ing. Šárka Malchárková
 • licence pro provozování MHD, schvalování jízdních řádů MHD, provoz MHD Příbram, správní řízení o odstranění vraků vozidel z místních komunikací a odtahy vozidel z místních komunikací, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů : Ilona Eberlová
 • opravy místních komunikací a jejich součástí a příslušenství: Ing. Simona Žďánská 
 • koordinátor městské mobility:

Vedoucí: Mgr. Ondřej KlečkaPočet zobrazení: 19344 | Aktualizováno: 07. 07. 2021