Odbor silničního hospodářství

VÝDEJ REZIDENTNÍCH PARKOVACÍCH KARET :
Rezidentní karty do zón s parkovacím automatem - v úředních hodinách v přízemí č. dveří 104
- omezení osobního styku a upřednostnění písemného vyřízení záležitosti - info 
Rezidentní karty do zóny "A" - v úředních hodinách 2.patro, č. dveří 309,

 

 

Vedoucí: Mgr. Ondřej Klečka

Popis činnosti odboru:

  • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu - silničního, ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
  • Vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
  • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
  • Vykonává působnost dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu.
  • Zajišťuje dopravní obslužnost území města formou MHD a její podrobnou analýzu.

Odbor silničního hospodářství koordinuje činnost dopravní komise.


Informace  

Doprava ve městě
MHD, školní autobus, vyhledání spojení 


Správa místních komunikací
Úklid komunikací ve městě
Zimní údržba


Generel dopravy

Seznam činností odboru:

speciální stavební úřad - silniční: Bc. Michaela Svajčíková

povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

povolení uzavírky pozemní komunikace: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

povolení činnosti v silničním ochranném pásmu: Ing. Šárka Malchárková 

stanovení dopravního značení, výdej rezidentních parkovacích karet: Mgr. Petra Pazderková

stanovisko k územním plánům a regulačním plánům: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - audiovizuální tvorba: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí:  Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková

zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování: Eva Palivcová (místní komunikace), Ing. Šárka Malchárková (silnice II. a III. třídy v obvodu ORP)

zřízení a povolování reklam v silničním ochranném pásmu: Ing. Šárka Malchárková

licence pro provozování MHD, schvalování jízdních řádů MHD, provoz MHD Příbram, správní řízení o odstranění vraků vozidel z místních komunikací a odtahy vozidel z místních komunikací, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů : Ilona Eberlová

opravy místních komunikací a jejich součástí a příslušenství: Ing. Simona Žďánská 

koordinátor městské mobility:

Speciální stavební úřad - silniční

Povolení k připojení komunikace nebo sousední nemovitosti ke komunikaci, povolení k úpravě existujícího připojení nebo k jeho zrušení

Povolení uzavírky komunikace

Povolení k činnosti v silničním ochranném pásmu

Stanovení dopravního značení

Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální tvorba

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost

Zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručem

Zvláštní užívání komunikace – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Zvláštní užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

Zvláštní užívání komunikace – umisťování a provozování reklamních zařízení na silnici, místní komunikaci nebo silničním pozemku

Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování

Povolení ke zřízení a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu

Žádost o schválení jízdního řádu linky MHD

Žádost o udělení licence pro provozování linky MHDPočet zobrazení: 18051 | Aktualizováno: 03. 12. 2020