Silniční správní úřad

Úřední hodiny

Pondělí08:00-12:00
13:00-17:00
Úterý8:00-12:00
Středa08:00-12:00
13:00-17:00
V naléhavých případech lze záležitost vyřídit mimo stanovené úřední hodiny po předchozí dohodě.

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Popis činnosti:

 • povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení
 • povolení uzavírky pozemní komunikace
 • povolení činnosti v silničním ochranném pásmu
 • stanovisko k územním plánům a regulačním plánům
 • vydávání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení
 • zvláštní užívání komunikace - audiovizuální tvorba
 • zvláštní užívání komunikace - povolení jízdy samojízdných pracovních strojů
 • zvláštní užívání komunikace - povolení pro pásová vozidla Armády ČR
 • zvláštní užívání komunikace - povolování sportovních, kulturních a podobných akcí
 • zvláštní užívání komunikace - provoz stánků a jiných prodejních nebo podobných zařízení
 • zvláštní užívání komunikace - umístění inž. sítí, nadzemního nebo podzemního vedení na PK
 • zvláštní užívání komunikace - umísťování a provozování reklamních zařízení
 • zvláštní užívání komunikace - zřizování vyhrazeného parkování
 • zřízení a povolování reklam v silničním ochranném pásmu
 • výdej parkovacích karet, prodloužení platnosti karet u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P

Návody a formuláře:

Pracovníci: 

Kateřina Červinková - místní komunikace, parkovací karty a prodloužení platnosti parkovacích karet 
Ing. Šárka Malchárková - silnice II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Příbram 
Tereza Lavičková, DiS. - stanovení přechodné úpravy provozu a místní úpravy provozu na místních komunikacích a  silnicích II. a III. třídy v rámci ORP, parkovací karty, výjimky z dopravního značení

 Počet zobrazení: 4035 | Aktualizováno: 08. 04. 2024