Speciální stavební úřad - silniční

Pracovník: Mgr. Ondřej Klečka

 

Popis činnosti:
Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, tzn.:
- kolaudace stavby komunikace
- ohlášení drobných staveb a stavebních úprav na komunikace
- povolení odstranění stavby komunikace
- stavební povolení pro stavby komunikací

 

Návody, formuláře:

Žádost o kolaudaci stavby komunikace

Žádost o povolení odstranění stavby komunikace

Žádost o povolení stavby komunikace nebo její změnu

 Počet zobrazení: 6109 | Aktualizováno: 14. 10. 2020