Stavební úřad a územní plánování

Vedoucí: Ing. Vladimír Vrba
Sídlo: Na Příkopech 105, Příbram I, v 1. patře (naproti zadnímu traktu budovy "Zámeček - Ernestinum"). (mapa)

Budova sídla stavebního úřadu

E-mail: stavebni.urad@pribram.eu

Struktura odboru dle činností

Úřední hodiny

S ohledem na aktuální vládní nařízení spojená s opatřeními proti šíření koronaviru, upravuje Městský úřad Příbram s platností od 1. března 2021 do 31. března 2021 úřední hodiny.

Nově jsou úřední hodiny stanoveny na

pondělí   od    8   do  17  hodin
a
středu     od    8   do  17  hodin.

 

 

Popis činnosti odboru

Obecný stavební úřad - územní a stavební řízení
Obecný stavební úřad je pověřen výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů, např.č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Oddělení územního plánování
Výkon činnosti úřadu územního plánování dle § 6 odst. 1  stavebního zákona.

Památková péče
Výkon státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péč,i v platném znění.

 

Upozorňujeme, že stránky se průběžně upravují. Děkujeme za pochopení.

 

⇑ Návrat na začátek stránky ⇑

 Počet zobrazení: 68789 | Aktualizováno: 19. 03. 2014