Odbor Stavební úřad a územní plánování

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

4 1 5

Popis činnosti odboru

Obecný stavební úřad - územní a stavební řízení
Obecný stavební úřad je pověřen výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů, např.č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Oddělení územního plánování
Výkon činnosti úřadu územního plánování dle § 6 odst. 1  stavebního zákona.

Památková péče
Výkon státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péč,i v platném znění.

Upozorňujeme, že stránky se průběžně upravují. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí: Ing. Vladimír VrbaPočet zobrazení: 87573 | Aktualizováno: 28. 07. 2021