Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

0 0 0

 

Městský úřad Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“). Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti.

Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory 720.000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři na odbor stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I do 28. 02. 2021 a přiloží všechny povinné přílohy. Kontaktní osoba Dita Mottlová, DiS., tel.: 318 402 300, e-mail: dita.jobova@pribram.eu.

Upozornění: Nově se žádost o dotaci podává na dvou formulářích!

 Potřebné dokumenty:

Zásady

Podmínky

Formulář žádosti o zařazení do programu

Formulář žádostiPočet zobrazení: 4407 | Aktualizováno: 13. 02. 2017