Památková péče

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM ORP PRO ROK 2023Městský úřad Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostř

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

 

Rozdělení území ORP Příbram podle pracovníků

Dita Mottlová, DiS.  
Bratkovice, Březnice, Bukovany, Čenkov, Dlouhá Lhota, Drahenice, Drásov, Dubenec, Dubno, Hluboš, Chrást, Jince, Kamenná, Kotenčice, Koupě, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Nepomuk, Nestrašovice, Obecnice, Ohrazenice, Ostrov, Pičín, Počaply, Podlesí, Příbram, Rejkovice, Smolotely, Solenice, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Těchařovice, Tochovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Tušovice, Vojenský újezd Brdy, Vrančice, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zduchovice.

Ing. Kateřina Sýkorová
Bezděkov pod Třemšínem, Bohostice, Bohutín, Buková u Příbramě, Cetyně, Dolní Hbity, Drahlín, Háje, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hutě pod Třemšínem, Hvožďany, Chraštice, Jablonná, Kamýk nad Vltavou, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Milín, Občov, Obory, Pečice, Pňovice, Březové Hory, Drkolnov, Radětice, Rožmitál pod Třemšínem, Sádek, Sedlice, Suchodol, Věšín, Višňová, Volenice, Vranovice, Vševily, Vystrkov, Zbenice.

 

Informace pro veřejnost

A) Vlastník (správce) objektu, který je nemovitou kulturní památkou

Závazné stanovisko památkové péče je nutné mít při všech stavebních aktivitách uvnitř i vně objektu a v prostředí této kulturní památky (obvykle blízké okolí objektu). Týká se rovněž udržovacích prací na nemovité kulturní památce.

Svatá Hora - kostel Panny Marie s klášterem je národní kulturní památkou, její okolí je však součástí památkového ochranného pásma kostela Svatého Jakuba Většího.

Příklady stavebních aktivit, kdy je nutné mít závazné/files/post/100859/zadost-kulturni_pamatka%20%282%29.docx stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování:

  •  jakékoliv stavební úpravy (např. výměna oken, oprava a nátěr fasády, oprava elektroinstalace, oprava kanalizace, vyklízecí práce, oprava střechy,…)
  • terénní úpravy ( např. kácení stromu a terénní úpravy v blízkosti objektu,…)
  •  umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

B) Vlastník (správce) objektu, který není nemovitou kulturní památkou, ale leží v:

Závazné stanovisko je nutné mít při všech venkovních stavebních aktivitách, ne však při stavebních úpravách uvnitř objektu.

Příklady některých stavebních aktivit, kdy je nutné mít závazné stanovisko:

  • všechny stavební úpravy, které mají vliv na vzhled objektu ( např. výměna oken, oprava fasády, výměna střešní krytiny, stavba plotu, zateplování fasády….)
  • terénní úpravy ( např. bourání či stavba opěrné zdi, kácení dřevin na veřejném prostranství….)
  • umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

Postup při podávání žádosti

Žádost podává vlastník (případně vlastníci) nemovité kulturní památky (případně objektu ležícího uvnitř památkového ochranného pásma), městské, vesnické památkové zóny nebo rezervace písemně, na formuláři:

Přílohami žádosti jsou projekt, nákres, fotodokumentace.

Pracovníci
Dita Mottlová, DiS.,  Ing. Kateřina Sýkorová

 Počet zobrazení: 22848 | Aktualizováno: 28. 07. 2021