Památková péče

Pracovníci:
Dita Jobová, DiS., Bc. Kateřina Sýkorová


 

Aktuálně: Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP


Informace pro veřejnost

A) Vlastník (správce) objektu, který je nemovitou kulturní památkou

Seznam nemovitých kulturních památek správního obvodu ORP Příbram

Závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování je nutné mít při všech stavebních aktivitách uvnitř i vně objektu a v prostředí této kulturní památky (obvykle blízké okolí objektu). Týká se rovněž udržovacích prací na nemovité kulturní památce.

Příklady stavebních aktivit, kdy je nutné mít závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování:

a) jakékoliv stavební úpravy (např. výměna oken, oprava a nátěr fasády, oprava elektroinstalace, oprava kanalizace, vyklízecí práce, oprava střechy,…)
b) terénní úpravy ( např. kácení stromu a terénní úpravy v blízkosti objektu,…)
c) umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

B) Vlastník (správce) objektu, který není nemovitou kulturní památkou, ale leží v:

1) Ochranném pásmu pro dochování prostředí areálu nemovité kulturní památky kostela sv. Jakuba Staršího (Většího) a Památkovém ochranném pásmu pro dochování prostředí areálu nemovité kulturní památky dolu Ševčiny, areálu dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna.
2) městských památkových zónách Březnice a Rožmitál pod Třemšínem
3) památkové rezervaci se souborem lidové architektury Drahenice
4) památkové zóně se souborem lidové architektury Drahenice-Račany

Závazné stanovisko je nutné mít při všech venkovních stavebních aktivitách, ne však při stavebních úpravách uvnitř objektu.

Příklady stavebních aktivit, kdy je nutné mít závazné stanovisko:

a) všechny stavební úpravy, které mají vliv na vzhled objektu ( např. výměna oken, oprava fasády, výměna střešní krytiny, stavba plotu, zateplování fasády….)
b) terénní úpravy ( např. bourání či stavba opěrné zdi, kácení dřevin na veřejném prostranství….)
c) umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

Postup při podávání žádosti

Žádost podává vlastník (případně vlastníci) nemovité kulturní památky (případně objektu ležícího uvnitř památkového ochranného pásma, zóny nebo rezervace) písemně, možno na formuláři:

- žádost o vydání závazného stanoviska - kulturní památka
- žádost o vydání závazného stanoviska - památkově chráněné území

Přílohami žádosti jsou projekt, nákres, fotodokumentace.

 


 

Svatá Hora - kostel Panny Marie s klášterem je národní kulturní památkou, její okolí je však součástí památkového ochranného pásma kostela Svatého Jakuba Většího.Počet zobrazení: 19031 | Aktualizováno: 24. 06. 2016