Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Památková péče

Aktuálně: Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Informace pro veřejnost

A) Vlastník (správce) objektu, který je nemovitou kulturní památkou

Seznam nemovitých kulturních památek správního obvodu ORP Příbram

Závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování je nutné mít při všech stavebních aktivitách uvnitř i vně objektu a v prostředí této kulturní památky (obvykle blízké okolí objektu). Týká se rovněž udržovacích prací na nemovité kulturní památce.

Svatá Hora - kostel Panny Marie s klášterem je národní kulturní památkou, její okolí je však součástí památkového ochranného pásma kostela Svatého Jakuba Většího.

Příklady stavebních aktivit, kdy je nutné mít závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a územního plánování:

  •  jakékoliv stavební úpravy (např. výměna oken, oprava a nátěr fasády, oprava elektroinstalace, oprava kanalizace, vyklízecí práce, oprava střechy,…)
  • terénní úpravy ( např. kácení stromu a terénní úpravy v blízkosti objektu,…)
  •  umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

B) Vlastník (správce) objektu, který není nemovitou kulturní památkou, ale leží v:

Závazné stanovisko je nutné mít při všech venkovních stavebních aktivitách, ne však při stavebních úpravách uvnitř objektu.

Příklady stavebních aktivit, kdy je nutné mít závazné stanovisko:

  • všechny stavební úpravy, které mají vliv na vzhled objektu ( např. výměna oken, oprava fasády, výměna střešní krytiny, stavba plotu, zateplování fasády….)
  • terénní úpravy ( např. bourání či stavba opěrné zdi, kácení dřevin na veřejném prostranství….)
  • umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

Postup při podávání žádosti

Žádost podává vlastník (případně vlastníci) nemovité kulturní památky (případně objektu ležícího uvnitř památkového ochranného pásma, zóny nebo rezervace) písemně, možno na formuláři:

Přílohami žádosti jsou projekt, nákres, fotodokumentace.

Pracovníci
Dita Jobová, DiS.Bc. Kateřina Sýkorová

 Počet zobrazení: 19857 | Aktualizováno: 28. 07. 2021