Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - přehled kontaktů

< Zpět na odbor

JménoE-mailTelefonAdresa včetně GPSPopis
Bc. Martina Blengino (OSVZ) martina.blengino@pribram.eu 318 402 266
730 526 255
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 24, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Jana Černíková, DiS. (OSVZ) jana.cernikova@pribram.eu 318 402 288
775 475 314
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 20, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Mgr. Jitka Čornyjová (OSVZ) jitka.cornyjova@pribram.eu 318 402 235
730 526 256
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, číslo dveří: 14, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
PhDr. Luděk Fára (OSVZ) ludek.fara@pribram.eu 318 402 249
731 609 916
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 19, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Markéta Filipová (OSVZ) marketa.filipova@pribram.eu 318 402 333
775 475 311
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 27, 49.689359, 14.010197 Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, náhradní rodinná péče - pěstounská péče a osvojení, kolizní opatrovnictví - např. úprava poměrů péče o dítě)
Bc. Michaela Gaľo (OSVZ) michaela.galo@pribram.eu 318 402 234
775 475 315
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 27, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Bc. Lucie Janoušková, DiS. (OSVZ) lucie.janouskova@pribram.eu 318 402 262
734 395 861
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí č. dveří 5, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník pro území obce s rozšířenou působností (dostupnost a vhodnost sociálních služeb pro klienty sociální práce)
Michaela Kahounová (OSVZ) michaela.kahounova@pribram.eu 318 402 233 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, číslo dveří 3, 49.689359, 14.010197 Výkon administrativních a hospodářských činností v oblasti samosprávy; zajištění realizace tzv. sociálních pohřbů
Mgr. Verona Karnetová (OSVZ) verona.karnetova@pribram.eu 318 402 267
739 680 889
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 21, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče a osvojení)
Marcela Kňazová (OSVZ) marcela.knazova@pribram.eu 318 402 286
730 526 252
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I , 1. patro, číslo dveří 22, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Lada Kolářová, DiS. (OSVZ) lada.kolarova@pribram.eu 318 402 350
778 882 153
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 1, 49.689359, 14.010197 Specialista dostupného bydlení (informace o dostupném bydlení ve vlastnictví města Příbram)
Dana Koudelová, DiS. (OSVZ) dana.koudelova@pribram.eu 318 402 252
770 141 110
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 21, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče)
Pavla Ladrová (OSVZ) pavla.ladrova@pribram.eu 318 402 259
730 526 257
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 23, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Mgr. Martina Leopoldová, DiS. (OSVZ) martina.leopoldova@pribram.eu 318 402 336
770 156 398
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro č. dveří 24, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Mgr. Jana Machová (OSVZ) jana.machova@pribram.eu 318 402 232
733 614 461
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 24, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Bc. Eva Mašková (OSVZ) eva.maskova@pribram.eu 318 402 291
778 724 670
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, č. dveří 20, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ) bohumila.mudrova@pribram.eu 318 402 316
603 876 800
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 6, 49.689359, 14.010197 Vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení (např. sociální práce ORP Příbram, dostupné bydlení) ; výkon veřejného opatrovnictví
Jana Nuslová (OSVZ) jana.nuslova@pribram.eu 318 402 324
730 526 253
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 22, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
PhDr. Silvie Pfauserová, DiS. (OSVZ) silvie.pfauserova@pribram.eu 318 402 352
739 680 888
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 14, 49.689359, 14.010197 Pověřená vedením oddělení sociální prevence a kurately, kurátor pro děti a mládež.
Bc. Milena Plecitá (OSVZ) milena.plecita@pribram.eu 318 402 349
775 431 659
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 4, 49.689359, 14.010197 Výkon veřejného opatrovnictví
Bc. Marie Přibylová (OSVZ) marie.pribylova@pribram.eu 318 402 351
730 526 251
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 4, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník pro území obce s rozšířenou působností (dostupnost a vhodnost sociálních služeb pro klienty sociální práce); přestupkové řízení v určených oblastech (alkohol a jiné toxikomanie, SPOD); zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění; místní romský poradce
Bc. Renata Radilová (OSVZ) renata.radilova@pribram.eu 318 402 260 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 20, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Ilona Rotterová, DiS. (OSVZ) ilona.rotterova@pribram.eu 318 402 307
737 273 155
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 21, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče)
Bc. Jiřina Simonides (OSVZ) jirina.simonides@pribram.eu 318 402 335
730 526 254
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 1, 49.689359, 14.010197 Sociální kurátor (kurátor pro dospělé)
Ivana Šimková (OSVZ) ivana.simkova@pribram.eu 318 402 347
775 475 316
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 23, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Bc. Pavla Štiková, DiS. (OSVZ) pavla.stikova@pribram.eu 318 402 216
778 451 501
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 1, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník v systému dostupného bydlení, ubytovna města Příbram, parkovací průkazy pro držitele ZTP, ZTP/P
Jitka Vacková (OSVZ) jitka.vackova@pribram.eu 318 402 251
731 609 929
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 4, 49.689359, 14.010197 Byty zvláštního určení v DPS (domy s pečovatelskou službou) a Komunitním domě seniorů (Kodus), výkon veřejného opatrovnictví