Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - přehled kontaktů

< Zpět na odbor

JménoE-mailTelefonAdresa včetně GPSPopis
Bc. Jakub Bára (OSVZ) jakub.bara@pribram.eu 318 402 335
730 526 255
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální kurátor
Bc. Lucie Bartuňková (OSVZ) lucie.bartunková@pribram.eu 318 402 291
778 724 670
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Jana Černíková, DiS. (OSVZ) jana.cernikova@pribram.eu 318 402 288
775 475 314
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
PhDr. Luděk Fára (OSVZ) ludek.fara@pribram.eu 318 402 249
731 609 916
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Markéta Filipová (OSVZ) marketa.filipova@pribram.eu 318 402 333
775 475 311
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Michaela Kahounová (OSVZ) michaela.kahounova@pribram.eu 318 402 233 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí číslo dveří 2 Referentka samosprávy
Mgr. Verona Karnetová (OSVZ) verona.karnetova@pribram.eu 318 402 266
739 680 889
nám. T. G. Masaryka 107, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Marcela Kňazová (OSVZ) marcela.knazova@pribram.eu 318 402 286
730 526 252
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I , 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Lada Kolářová, DiS. (OSVZ) lada.kolarova@pribram.eu 318 402 350
778 882 153
nám. T. G. Masaryka 107, 49.689359, 14.010197 Specialista prostupného bydlení
Bc. Tereza Königsmarková, DiS. (OSVZ) tereza.konigsmarkova@pribram.eu 318 402 266
730 526 254
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Dana Koudelová, DiS. (OSVZ) dana.koudelova@pribram.eu 318 402 211
770 141 110
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Pavla Ladrová (OSVZ) pavla.ladrova@pribram.eu 318 402 259
730 526 257
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Bc. Martina Leopoldová, DiS. (OSVZ) martina.leopoldova@pribram.eu 318 402 336
770 156 398
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro č. dveří 13 Terénní sociální pracovník SPOD
Bc. Tereza Lukešová (OSVZ) tereza.lukesova@pribram.eu 318 402 236
775 431 658
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník; ubytovna města Příbram (příjem žádostí); parkovací průkazy pro držitele ZTP, ZTP/P
Mgr. Lucie Máchová (OSVZ) lucie.machova@pribram.eu 770 142 769
770 142 769
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Manažer prevence kriminality
Martina Machutová, DiS. (OSVZ) martina.machutova@pribram.eu 318 402 234
775 475 315
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ) bohumila.mudrova@pribram.eu 318 402 316
603 876 800
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení; Komunitní dům seniorů (příjem žádostí), výkon veřejného opatrovnictví
Bc. Lucie Nováková (OSVZ) lucie.novakova@pribram.eu 318 402 262 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí č. dveří 3 Sociální pracovník - terénní sociální práce
Jana Nuslová (OSVZ) jana.nuslova@pribram.eu 318 402 324
730 526 253
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Jaroslav Patera, DiS. (OSVZ) jaroslav.patera@pribram.eu 318 402 235
730 526 256
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Mgr. Silvie Pfauserová, DiS. (OSVZ) silvie.pfauserova@pribram.eu 318 402 352
739 680 888
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Milena Plecitá (OSVZ) milena.plecita@pribram.eu 318 402 349
775 431 659
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník; výkon veřejného opatrovnictví
Bc. Marie Přibylová (OSVZ) marie.pribylova@pribram.eu 318 402 351
730 526 251
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník - terénní sociální práce; přestupkové řízení na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Ilona Rotterová, DiS. (OSVZ) ilona.rotterova@pribram.eu 318 402 307
737 273 155
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Pavel Slabyhoudek (OSVZ) pavel.slabyhoudek@pribram.eu 318 402 287
775 475 313
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Terénní sociální pracovník SPOD
Bc. Zdena Splítková (OSVZ) zdena.splitkova@pribram.eu 318 402 232
733 614 461
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010198 Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Ivana Šimková (OSVZ) ivana.simkova@pribram.eu 318 402 347
775 475 316
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Bc. Pavla Štiková, DiS. (OSVZ) pavla.stikova@pribram.eu 318 402 216
778 451 501
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník v systému prostupného bydlení
Mgr. Barbora Vacková (OSVZ) barbora.vackova@pribram.eu 318 402 250
774 351 771
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Projektový pracovník - koordinátor plánování sociálních služeb
Jitka Vacková (OSVZ) jitka.vackova@pribram.eu 318 402 251
731 609 929
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník - terénní sociální práce; Domy s pečovatelskou službou (příjem žádostí); výkon veřejného opatrovnictví
PhDr., Bc. Klára Vondrušková (OSVZ) klara.vondruskova@pribram.eu 318 402 260
733 691 378
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Oddělení sociální prevence a kurately