Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Přehled všech kontaktů

< Zpět na odbor

JménoE-mailTelefonAdresa včetně GPSPopis
Jaroslava Ambrušová (OE) jaroslava.ambrusova@pribram.eu 318 402 230 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vymáhání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci daňového zákona
Hana Andreášová (SÚÚP) hana.andreasova@pribram.eu 318 402 461 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Sekretariát Stavebního úřadu a územního plánování
Bc. Jakub Bára (OSVZ) jakub.bara@pribram.eu 318 402 335
730 526 255
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální kurátor
Jana Baráková (OOA) jana.barakova@pribram.eu 318 402 591
Fax: 318 402 592
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání cestovních dokladů
Ing. Jana Bártová (SÚÚP) jana.bartova@pribram.eu 318 402 462 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, č. dveří: 6, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram II, Modřovice, Bohutín-Havírna,-Tisová, - Vysoká Pec
Bc. Lucie Bartuňková (OSVZ) lucie.bartunková@pribram.eu 318 402 291
778 724 670
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Dana Benešová (OIRM) dana.benesova@pribram.eu 318 402 557 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Kontrola v ekonomické a hospodářsko správní oblasti Odboru investic
Markéta Benešová (OŠKS) marketa.benesova@pribram.eu 318 402 299
731 609 918
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Referent kultury a sportu: agenda dotací v oblasti sport; pietní akty a akce ceremoniálního rázu
Petr Beran (OIRM) 318 402 596 , suterén Údržba majetku města
Ing. Dana Buchalová (SÚÚP) dana.buchalova@pribram.eu 318 402 468 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram IV, zahr. kolonie Baník, Kotenčice, Láz, Obory
Jitka Buraltová (OKM) jitka.buraltova@pribram.eu;kahan@pribram.eu 318 402 281 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Správa webových stránek města, redakce zpravodaje Kahan, úřední deska
Ing. Pavel Bureš (OIRM) pavel.bures@pribram.eu 318 402 559 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů
Bc. Petra Burešová (OŘPD) petra.buresova@pribram.eu 318 402 242 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Příprava podkladů k žádostem o dotace, zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Bc. Petr Burian (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Údržba majetku města
Hana Čapková (OOA) hana.capkova@pribram.eu 318 402 590 Gen. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání cestovních dokladů
Ing. Eva Černá (OIRM) eva.cerna@pribram.eu 318 402 560 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon technického dozoru při realizaci staveb
Vladimíra Černá (OE) vladimira.cerna@pribram.eu 318 402 241 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690861, 14.011090 Místní poplatky
Markéta Černá (OOA) marketa.cerna@pribram.eu 318 402 583 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro č. dveří 213, 49.690889, 14.011048 Ověřování listin, výpisy
Jana Černíková, DiS. (OSVZ) jana.cernikova@pribram.eu 318 402 288
775 475 314
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Ing. Monika Černíková (OKM) monika.cernikova@pribram.eu 318 402 210 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Koordinátorka projektů/asistentka tajemnice
Iva Černohorská (OVV) iva.cernohorska@pribram.eu 318 402 332 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Styk s obcemi v územním obvodu, organizační záležitosti MěÚ, organizačně technické zabezpečení voleb, agenda RM, ZM
Ing. Barbora Dámková (OŽP) barbora.damkova@pribram.eu 318 402 481 U Nemocnice 19B, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Lesní hospodářství a myslivost
Ing. Jan Drozen (OIT) jan.drozen@pribram.eu 318 402 599 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690868, 14.011048 Vedoucí Odboru informačních technologií
Dagmar Drozenová (OPVZ) dagmar.drozenova@pribram.eu 318 402 563 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Zadávání veřejných zakázek
Bc. Kristýna Dřinková (OŽÚ) kristyna.drinkova@pribram.eu 318 402 540 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Provádění kontrol podnikatelů
Ing. Jiřina Dubcová (SOKVA) jirina.dubcova@pribram.eu 318 402 456 Příkopy 105, Příbram I, 1. patro, 49.690578, 14.010597 Vedoucí Samostatného oddělení kontroly a vnitřního auditu
Ing. Miloš Dubovský (OŽP) milos.dubovsky@pribram.eu 318 402 482 U Nemocnice 19B, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Bc. Vilma Dvořáčková (OE) vilma.dvorackova@pribram.eu 318 402 218 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Ilona Eberlová (OSH) ilona.eberlova@pribram.eu 318 402 552 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690806, 14.010983 Schvalování jízdních řádů MHD, Licence pro provozování MHD, odstavená vozidla na místních komunikacích
Ing. Lea Enenkelová (OŠKS) lea.enenkelova@pribram.eu 318 402 451
734 174 074
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
PhDr. Luděk Fára (OSVZ) ludek.fara@pribram.eu 318 402 249
731 609 916
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jana Fárová (DÚ) jana.farova@pribram.eu 318 402 503 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Úkony v centrálním registru vozidel
Mgr. Anna Fečíková (OŘPD) anna.fecikova@pribram.eu 318 402 366 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Zpracování a podpora realizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Příbram
Radka Fiebigerová (OKM) radka.fiebigerova@pribram.eu 318 402 545 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Cestovní ruch, účast města na veletrzích a výstavách
Mgr. Markéta Filipová (OSVZ) marketa.filipova@pribram.eu 318 402 333
775 475 311
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Zuzana Foldynová (DÚ) zuzana.foldynova@pribram.eu 318 402 501 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Administrace; podatelna Dopravního úřadu
Lenka Grimová (OE) lenka.grimova@pribram.eu 318 402 575 Gen. R. Tesaříka, Příbram I, 1. patro , 49.690723, 14.011026 Pokladní
Jan Gyárfás (OIRM) jan.gyarfas@pribram.eu 318 402 551 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Opravy a údržba
Libuše Hálová (OIRM) libuse.halova@pribram.eu 318 402 576 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vydávání a zajišťování stanovisek v rámci kompetence Oddělení rozvoje města
Bc. Libuše Handlová (OŽÚ) libuse.handlova@pribram.eu 318 402 542 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Vedoucí - Oddělení kontrolní OŽÚ, provádění kontrol podnikatelů
Ing. Ota Hauptmann (OŽÚ) ota.hauptmann@pribram.eu 318 402 530
606 843 973
Fax: 318 402 532
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Vedoucí Obecního živnostenského úřadu
Ing. Kateřina Havlíková (OŽÚ) katerina.havlikova@pribram.eu 318 402 537 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ
Mgr. Markéta Herynková (OŘPD) marketa.herynkova@pribram.eu 318 402 365 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro Vedoucí Odboru řízení projektů a dotací
Pavlína Hofmanová (OKM) pavlina.hofmanova@pribram.eu 318 402 346 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka 1. místostarosty
Mgr. Věra Holá (OŠKS) vera.hola@pribram.eu 318 402 454
734 416 277
Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Výkon státní správy a samosprávy na úseku školství: základní školy, základní umělecké školy, školní jídelny
Ing. Vladimír Horek (OIRM) vladimir.horek@pribram.eu 318 402 556 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon technického dozoru při realizaci staveb
Veronika Hrdinová, DiS. (OŽÚ) veronika.hrdinova@pribram.eu 318 402 536 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena P-Ž)
Jan Hříbal, DiS. (SÚÚP) jan.hribal@pribram.eu 318 402 463 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram III, zahr. kolonie Hatě I-III, Obecnice, Oseč, Trhové Dušníky
Bc. Iva Chadimová (OŽÚ) iva.chadimova@pribram.eu 318 402 534 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena A-K)
Jana Janíková (OŘPD) jana.janikova@pribram.eu 318 402 221 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Příprava podkladů k žádostem o dotace, zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Simona Kadlecová (DÚ) simona.kadlecova@pribram.eu 730 182 859 Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Projednávání přestupků na úseku měření rychlosti
Michaela Kahounová (OSVZ) michaela.kahounova@pribram.eu 318 402 233 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí číslo dveří 2 Referentka samosprávy
Bc. Alena Kalátová (DÚ) alena.kalatova@pribram.eu 318 402 510 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedení registru řidičů a zajišťování agendy řidičských průkazů; výpis z evidenční karty řidiče; vedení bodového systému; vydání mezinárodního řidičského průkazu
Blanka Karasová (OOA) blanka.karasova@pribram.eu 318 402 588 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání občanských průkazů
Mgr. Verona Karnetová (OSVZ) verona.karnetova@pribram.eu 318 402 266
739 680 889
nám. T. G. Masaryka 107, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Ing. Dagmar Kesslová (OSM) dagmar.kesslova@pribram.eu 318 402 529 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 321, 49.690882, 14.011133 Vedoucí majetkoprávního oddělení
Mgr. Ondřej Klečka (OSH) ondrej.klecka@pribram.eu 318 402 554
731 114 300
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690806, 14.010983 Vedoucí Odboru silničního hospodářství
Hana Knapová (DÚ) hana.knapova@pribram.eu 318 402 453 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu
Marcela Kňazová (OSVZ) marcela.knazova@pribram.eu 318 402 286
730 526 252
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I , 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Markéta Kocmánková (DÚ) marketa.kocmankova@pribram.eu 318 402 516 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Úkony v centrálním registru vozidel
Lada Kolářová, DiS. (OSVZ) lada.kolarova@pribram.eu 318 402 350
778 882 153
nám. T. G. Masaryka 107, 49.689359, 14.010197 Specialista prostupného bydlení
Alena Kolingerová (OE) alena.kolingerova@pribram.eu 318 402 341 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690714, 14.011026 Místní poplatek z ubytovací kapacity, povolování výherních hracích přístrojů
Bc. Tereza Königsmarková, DiS. (OSVZ) tereza.konigsmarkova@pribram.eu 318 402 266
730 526 254
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Bc. Helena Kortusová (OŽP) helena.kortusova@pribram.eu 318 402 475 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče
Dana Koudelová, DiS. (OSVZ) dana.koudelova@pribram.eu 318 402 211
770 141 110
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Lenka Koudelová (OŠKS) lenka.koudelova@pribram.eu;info@pribram.eu 773 747 843
800 555 600
Pražská 129, Příbram I, přízemí, 49.690106, 14.010394 Informační centrum města Příbram
Kateřina Kozlová (OE) katerina.kozlova@pribram.eu 318 402 385 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Účetnictví
Bc. Petra Kramperová (OPVZ) petra.kramperova@pribram.eu 318 402 361 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Vedoucí přestupkového oddělení
Mgr. Bc. Aneta Kratochvílová aneta.kratochvilova@pribram.eu 318 402 479 U Nemocnice 19B, Příbram I Ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče, týrání zvířat
Ing. Lada Krnáčová (OŽP) lada.krnacova@pribram.eu 318 402 478 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana přírody a krajiny
Jiří Kroupa (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690714, 14.011026 Údržba
Věra Kroužecká vera.krouzecka@pribram.eu 318 402 354 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 27 Účetnictví
Ing. Milan Křivánek (SÚÚP) milan.krivanek@pribram.eu 318 402 466 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010598 Stavební úřad: správa území: Příbram I, Dlouhá Lhota, Kozičín, Podlesí
Zdeněk Křížek (DÚ) zdenek.krizek@pribram.eu 318 402 505 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Věra Kubínová (OKM) vera.kubinova@pribram.eu 318 402 256 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka místostarostky
Bc. Zuzana Kučerová (OKM) zuzana.kucerova@pribram.eu 318 402 319 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru kancelář města
Miloslava Kuglerová (OVV) miloslava.kuglerova@pribram.eu 318 402 223 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Agenda platů zaměstnanců, agenda odměňování čl. ZM, RM, komisí, výborů, uvolněných členů ZM
Hana Kunová (SÚÚP) hana.kunova@pribram.eu 318 402 471 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VI – Březové Hory, Drásov, Lazec, Žežice
Bc. Michaela Kuropčáková (DÚ) michaela.kuropcakova@pribram.eu 318 402 512 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla; technická způsobilost jednotlivě přestavěného vozidla; vyřazení vozidla z registru vozidel; schválení výcvikového vozidla
Pavla Ladrová (OSVZ) pavla.ladrova@pribram.eu 318 402 259
730 526 257
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Bc. Martina Leopoldová, DiS. (OSVZ) martina.leopoldova@pribram.eu 318 402 336
770 156 398
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro č. dveří 13 Terénní sociální pracovník SPOD
Lenka Linhartová (OE) lenka.linhartova@pribram.eu 318 402 575 Gen. R. Tesaříka 19,, 1. patro, 49.690723, 14.011026 Pokladní
Bc. Tereza Lukešová (OSVZ) tereza.lukesova@pribram.eu 318 402 236
775 431 658
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník; ubytovna města Příbram (příjem žádostí); parkovací průkazy pro držitele ZTP, ZTP/P
David Lukšan (OIRM) david.luksan@pribram.eu 318 402 566 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Opravy a údržba
Bc. Dana Máchová (OOA) dana.machova@pribram.eu 318 402 572
724 178 196
Fax: 318 402 573
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Řešení mimořádných událostí a krizových stavů, obrana státu
Mgr. Lucie Máchová (OSVZ) lucie.machova@pribram.eu 770 142 769
770 142 769
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Manažer prevence kriminality
Martina Machutová, DiS. (OSVZ) martina.machutova@pribram.eu 318 402 234
775 475 315
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Ivana Makošová (OVV) ivana.makosova@pribram.eu 318 402 237 Tyršova 108, Příbram I., 1. patro, 49.689324, 14.010706 Provoz dopravních prostředků v užívání MěÚ, zpracování, evidence a archivace zápisů a usnesení ZM, organizačně technické zabezpečení činnosti ZM.
Bc. Vladimíra Makovičková (OŽÚ) vladimira.makovickova@pribram.eu 318 402 547 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena P-Ž)
Ing. Šárka Malchárková (OSH) sarka.malcharkova@pribram.eu 318 402 574 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, č. dveří 104, 49.690827, 14.011058 Silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy
Ing. arch. Jaroslav Malý (OIRM) jaroslav.maly@pribram.eu 318 402 595 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vedoucí Oddělení rozvoje města
Jana Marková (OOA) jana.markova@pribram.eu 318 402 565 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Matrika
Kateřina Matějková (OOA) katerina.matejkova@pribram.eu 318 402 583 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Matrika
Ing. Marie Matulová (SÚÚP) marie.matulova@pribram.eu 318 402 464 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VII, Orlov, Višňová, Vysoká u Příbramě, Zavržice
Ing. Anna Michálková (OŽP) anna.michalkova@pribram.eu 318 402 483 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Ing. Petr Milec (OŽP) petr.milec@pribram.eu 318 402 477 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Ochrana ovzduší a ochrana zvířat
David Minář (OIT) david.minar@pribram.eu 318 402 597
731 609 921
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690868, 14.011048 Informatik, Zkušební komisař
Renata Morová (OOA) renata.morova@pribram.eu 318 402 584 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Oddělení evidence obyvatel
Dita Mottlová, DiS. (SÚÚP) dita.jobova@pribram.eu 318 402 300
731 661 945
Na Příkopech 105, Příbram I, v 1. patře, 49.690550, 14.010597 Památková péče
Bc. Jana Mrázová (OŽÚ) jana.mrazova@pribram.eu 318 402 544 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Organizace trhů
Ing. Hana Mrkáčková (OŽP) hana.mrkackova@pribram.eu 318 402 484 U Nemocnice 19B, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ) bohumila.mudrova@pribram.eu 318 402 316
603 876 800
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení; Komunitní dům seniorů (příjem žádostí), výkon veřejného opatrovnictví
Jana Muravecká (OVV) jana.muravecka@pribram.eu 318 402 264 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vnitřní správa úřadu
Miluše Němečková (OVV) miluse.nemeckova@pribram.eu 318 402 217 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Agenda podatelny
Ing. Radomír Nepor (DÚ) radomir.nepor@pribram.eu 318 402 502 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedoucí oddělení správních činností
Jitka Neumanová (OŽÚ) jitka.neumanova@pribram.eu 318 402 533 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena A-K)
Ing. Petr Nováček (SÚÚP) petr.novacek@pribram.eu 318 402 470 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VIII, Bytíz, Lhota u Příbramě, Občov, Suchodol - Líha, Brod (vč. zahr. kol.)
Mgr. Jan Novák (DÚ) jan.novak@pribram.eu 318 402 500 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedoucí Dopravního úřadu, zkušební komisař
Věra Nováková, DiS. (OSM) vera.novakova@pribram.eu 318 402 523
773 056 987
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 320, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení správy majetku
Bc. Lucie Nováková (OSVZ) lucie.novakova@pribram.eu 318 402 262 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí č. dveří 3 Sociální pracovník - terénní sociální práce
Barbora Novotná (OOA) barbora.novotna@pribram.eu 318 402 589 Gen. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vydávání občanských průkazů
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. (OVV) ivana.novotna-kuzmova@pribram.eu 318 402 220
603 876 790
Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru vnitřních věcí
Jana Nuslová (OSVZ) jana.nuslova@pribram.eu 318 402 324
730 526 253
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Martina Nuslová, BBA martina.nuslova@pribram.eu 318 402 531 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 306 Projektový manažer městské mobility
Soňa Ondračková (OE) sona.ondrackova@pribram.eu 318 402 265 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Jaroslav Patera, DiS. (OSVZ) jaroslav.patera@pribram.eu 318 402 235
730 526 256
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Bc. Marta Pávková (OŠKS) marta.pavkova@pribram.eu 318 402 452
734 416 276
Tyršova 106, Příbram I, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Výkon státní správy a samosprávy na úseku školství: mateřské školy
Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA (OIRM) marketa.pavlistova-havlova@pribram.eu 318 402 550 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, č. dveří 416, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Odboru investic a rozvoje města
Mgr. Petra Pazderková (OSH) petra.pazderkova@pribram.eu 318 402 528 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, č. dveří 104, 49.690889, 14.011048 Stanovení dopravního značení (stálé i přechodné), výjimky z dopravního značení; výdej rezidentních karet
Jolana Petáková (OE) jolana.petakova@pribram.eu 318 402 243 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Mzdové účetnictví
Hana Pětníková (OŠKS) hana.petnikova@pribram.eu 773 747 843
800 555 600
Pražská 129, Příbram I, přízemí Informační centrum města Příbram
Mgr. Silvie Pfauserová, DiS. (OSVZ) silvie.pfauserova@pribram.eu 318 402 352
739 680 888
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Kateřina Pilecká (OSH) katerina.pilecka@pribram.eu 318 402 553 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 306 Povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo jeho úpravě popř. zrušení připojení, zvláštní užívání komunikace,...
PhDr. Marie Pilíková (OŠKS) marie.pilikova@pribram.eu 775 431 660 Tyršova 106, Příbram I, Zámeček-Ernestinum, 49.690106, 14.010394 Koordinátor inkluze
Milena Plecitá (OSVZ) milena.plecita@pribram.eu 318 402 349
775 431 659
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník; výkon veřejného opatrovnictví
Ing. Vladimír Pôbiš (OIRM) vladimir.pobis@pribram.eu 318 402 558
731 609 923
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci vodohospodářských staveb
Ing. Jaroslava Poláková jaroslava.polakova@pribram.eu 318 402 225 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689331, 14.010695 Tajemnice
Mgr. Daniel Poslušný (OIRM) daniel.poslusny@pribram.eu 318 402 567 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, číslo dveří 406, 49.690861, 14.011090 Investiční referent
Ing. Alena Pražáková (OE) alena.prazakova@pribram.eu 318 402 213 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí oddělení ekonomického a evidence majetku města, rozpočet, pojištění majetku, poskytování příspěvku na výstavbu místní komunikace v Příbrami
Bc. Lenka Prejzková (OPVZ) lenka.prejzkova@pribram.eu 318 402 301 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Agenda přestupků
Ivana Pružinová (DÚ) ivana.pruzinova@pribram.eu 318 402 504 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Administrace výzev k zaplacení určených částek za překročení povolené rychlosti jízdy v obci
Helena Přibylová (DÚ) helena.pribylova@pribram.eu 318 402 508 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedení registru řidičů a zajišťování agendy řidičských průkazů; výpis z evidenční karty řidiče; vedení bodového systému; vydání mezinárodního řidičského průkazu
Bc. Marie Přibylová (OSVZ) marie.pribylova@pribram.eu 318 402 351
730 526 251
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník - terénní sociální práce; přestupkové řízení na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi; zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Karel Rejšek (OŽÚ) karel.rejsek@pribram.eu 318 402 543 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Administrativa odboru, organizace trhů, výběr tržních poplatků
Ilona Rotterová, DiS. (OSVZ) ilona.rotterova@pribram.eu 318 402 307
737 273 155
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Náhradní rodinná péče
Ing. Sára Rotterová (OSM) sara.rotterova@pribram.eu 318 402 568
778 420 036
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 320, 49.690882, 14.011133 Správa majetku města
Vladislav Rozmajzl (SÚÚP) vladislav.rozmajzl@pribram.eu 318 402 254 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Oddělení územního plánování
Markéta Rozšafná (OVV) marketa.rozsafna@pribram.eu 318 402 321 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Materiálně technické zabezpečení chodu úřadu, provozní správa budov užívaných městským úřadem, rozpočet, ekonomické činnosti odboru
Jana Rychlá (OE) jana.rychla@pribram.eu 318 402 384 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Rozpočet, zápůjčka z fondu zápůjček (FOZ)
Ing. Petra Řeháková (SÚÚP) petra.rehakova@pribram.eu 318 402 467 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram IX, Dubenec, Dubno, Narysov, Třebsko
Jaroslava Řehková (OOA) jaroslava.rehkova@pribram.eu 318 402 577 Generála Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Hlášení změny trvalého pobytu, Výpisy z informačního systému, Ztráty a nálezy
Jana Řehořová (OSM) jana.rehorova@pribram.eu 318 402 317 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 305, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Veronika Řezáčová (DÚ) veronika.rezacova@pribram.eu 318 402 569 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Projednávání a rozhodování o přestupcích proti zákonu o silničním provozu
Jana Říčařová (OSM) jana.ricarova@pribram.eu 318 402 339 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 305, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Andrea Sabotová (DÚ) andrea.sabotova@pribram.eu 318 402 511 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení registrace vozidel
Zuzana Sedláčková (DÚ) zuzana.sedlackova@pribram.eu 318 402 507 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení řidičských průkazů
Martina Siřinková (DÚ) martina.sirinkova@pribram.eu 318 402 506 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel
Pavel Slabyhoudek (OSVZ) pavel.slabyhoudek@pribram.eu 318 402 287
775 475 313
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Terénní sociální pracovník SPOD
Bc. Jakub Sladký (OPVZ) jakub.sladky@pribram.eu 318 402 561 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Vedoucí Oddělení veřejných zakázek
Lucie Smolková, DiS. (OKM) lucie.smolkova@pribram.eu 318 402 229 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka starosty
Mgr. Lenka Soukalová (OOA) lenka.soukalova@pribram.eu 318 402 571
770 142 773
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, I. patro, dveře č. 216, 49.690861, 14.011090 Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, požární ochrana
Mgr. Petr Soukup (OIT) petr.soukup@pribram.eu 318 402 598
778 484 112
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I., suterén, 49.690868, 14.011048 Informatik
Ivana Soukupová (OOA) ivana.soukupova@pribram.eu 318 402 586 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690714, 14.011026 Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel - CRO - občanům, Informace z evidence obyvatel - ostatním subjektům
Mgr., Bc. Pavla Soukupová (OSM) pavla.soukupova@pribram.eu 318 402 219 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 305, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Zdena Splítková (OSVZ) zdena.splitkova@pribram.eu 318 402 232
733 614 461
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010198 Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Iveta Stehlíková (DÚ) iveta.stehlikova@pribram.eu 318 402 509 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedení registru řidičů a zajišťování agendy řidičských průkazů; výpis z evidenční karty řidiče; vedení bodového systému; vydání mezinárodního řidičského průkazu
Irena Stollová (OVV) irena.stollova@pribram.eu 318 402 258 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Agenda podatelny
Mgr. Andrea Stramová (OŽÚ) andrea.stramova@pribram.eu 318 402 538 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Vedoucí oddělení registračního
Marcel Strnad (OŽP) marcel.strnad@pribram.eu 318 402 476 U Nemocnice 19B, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Odpadové hospodářství
Bc. Michaela Svajčíková (OSH) michaela.svajcikova@pribram.eu 318 402 555 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro Speciální stavební úřad - silniční
Bc. Kateřina Sýkorová (SÚÚP) katerina.sykorova@pribram.eu 318 402 226 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Památková péče
Ivana Šampalíková (DÚ) ivana.sampalikova@pribram.eu 318 402 513 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registrační úkony v centrálním registru vozidel
Vlastimil Ševr (MKC Příbram) vlastimil.sevr@pribram.eu 601 127 200 Příbram I, Špitálská 18 Vedoucí Městského kulturního centra Příbram
Ivana Šimková (OSVZ) ivana.simkova@pribram.eu 318 402 347
775 475 316
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník SPOD
Mgr. Radka Škubalová (OPVZ) radka.skubalova@pribram.eu 318 402 367 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek
Monika Škvor Filipová (SÚÚP) monika.filipova@pribram.eu 318 402 200 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Oddělení územního plánování
Bc. Richard Šnajdr (OŽÚ) richard.snajdr@pribram.eu 318 402 541 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690827, 14.011058 Provádění kontrol podnikatelů
Ing. Radka Šnajdrová (DÚ) radka.snajdrova@pribram.eu 318 402 524 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Přestupkové řízení
Ing. Věra Šťastná (OVV) vera.stastna@pribram.eu 318 402 258
318 402 211
Tyršova 108, Příbram I., 49.689324, 14.010706 Poskytování informací z centrální spisovny MěÚ Příbram, agenda podatelny, spisovna MěÚ, spisovna Stavebního úřadu, ukládání, vyřazování a skartace dokumentů
Jana Štiková (MěRK) jana.stikova@mesto-pribram.cz 318 629 815
318 498 294
Čs. armády 5, Příbram IV, 49.691353, 14.002893 Technická správa bytového fondu. Správa majetku obce na úseku služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor
Bc. Pavla Štiková, DiS. (OSVZ) pavla.stikova@pribram.eu 318 402 216
778 451 501
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník v systému prostupného bydlení
Olga Štilipová (OE) olga.stilipova@pribram.eu 318 402 214
318 633 763
Tyršova 108, Příbram I, 2.patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí oddělení účetního a financování
Ing. Venuše Štochlová (OE) venuse.stochlova@pribram.eu 318 402 207
605 885 821
Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí Odboru ekonomického
Petr Švehla (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690861, 14.011090 Údržba
Eva Švehlová, DiS. (tisková mluvčí) eva.svehlova@pribram.eu 318 402 240 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689338, 14.010695 Tisková mluvčí
Bc. Jana Termerová (DÚ) jana.termerova@pribram.eu 318 402 526 Tyršova 106, Příbram I, 2. patro, dveře č. 9, 49.689338, 14.010695 Projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku měření rychlosti
Bc. Alena Tesařová (OPVZ) alena.tesarova@pribram.eu 318 402 215 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Agenda přestupků
Jana Tichá (OPVZ) jana.ticha@pribram.eu 318 402 363 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Odbor práva a veřejných zakázek
Michaela Tóthová (MKC Příbram) michaela.tothova@pribram.eu
770 136 858
Příbram I, Špitálská 18 Městské kulturní centrum Příbram
Marcela Trčková (OE) marcela.trckova@pribram.eu 318 402 364 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek mimo pohledávek evidovaných MěRK, vydávání potvrzení o zaplacení bytu a podklady pro MěRK k výmazu zástavního práva.
Marie Trčková (OVV) 318 402 310 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Obsluha telefonní ústředny
Šárka Trčková (SOKVA) sarka.trckova@pribram.eu 318 402 455 Příkopy 105, Příbram I, 1. patro, 49.690578, 14.010597 Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu
Alena Tůmová (MěRK) alena.tumova@mesto-pribram.cz 318 629 815
318 498 294
Čs. armády 5, Příbram IV, 49.691353, 14.002893 Hospodaření s nebytovými fondy, správa nebytových prostor
Mgr. Barbora Vacková (OSVZ) barbora.vackova@pribram.eu 318 402 250
774 351 771
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Projektový pracovník - koordinátor plánování sociálních služeb
Jitka Vacková (OSVZ) jitka.vackova@pribram.eu 318 402 251
731 609 929
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník - terénní sociální práce; Domy s pečovatelskou službou (příjem žádostí); výkon veřejného opatrovnictví
Marie Vaněčková (OVV) marie.vaneckova@pribram.eu 318 402 258
318 402 211
Příbram II, Kpt. Olesinského 41, 42 Poskytování informací z centrální spisovny MěÚ Příbram
Ing. Marika Vašková (OOA) marika.vaskova@pribram.eu 318 402 570 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro č. dveří 218 Vedoucí Odboru občanských agend
Bc. Vojtěch Vaverka (SÚÚP) vojtech.vaverka@pribram.eu 318 402 238
778 421 100
Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Vedoucí Oddělení územního plánování
Mgr. Žaneta Vaverková (OSM) zaneta.vaverkova@pribram.eu 318 402 297 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 304, 49.690882, 14.011133 Vedoucí Odboru správy majetku
Ruth Vavroušková, DiS. (DÚ) ruth vavrouskova@pribram.eu 318 402 515 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla; technická způsobilost jednotlivě přestavěného vozidla; vyřazení vozidla z registru vozidel; schválení výcvikového vozidla
Ivana Veselková (OPVZ) ivana.veselkova@pribram.eu 318 402 315 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689331, 14.010695 Agenda přestupků
Alena Vilímková (OŽP) alena.vilimkova@pribram.eu 318 402 480 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Rybářství a myslivost
Marcela Vívodová (OOA) marcela.vivodova@pribram.eu 318 402 587 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
Ing. Dagmar Vlčková (OIRM) dagmar.vlckova@pribram.eu 318 402 522 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci vodohospodářských staveb
Ivana Vojířová (OOA) ivana.vojirova@pribram.eu 318 402 582 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I , 1. patro, 49.690889, 14.011048 Agenda úmrtí, výpis z Rejstříku trestů
PhDr., Bc. Klára Vondrušková (OSVZ) klara.vondruskova@pribram.eu 318 402 260
733 691 378
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Oddělení sociální prevence a kurately
Ing. Vladimír Vrba (SÚÚP) vladimir.vrba@pribram.eu 318 402 460
777 086 758
Fax: 318 628 016
Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, 49.690550, 14.010597 Vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování
Iva Vrbová (OVV) iva.vrbova@pribram.eu 318 402 224 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Agenda personální, vzdělávání, agenda shromažďování dle zákona o právu shromažďovacím
Daniela Wagnerová, DiS. (OŽP) daniela.wagnerova@pribram.eu 318 402 485 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Sadovník
Bc. et Bc. Daniela Wagnerová (OŽÚ) daniela.wagnerova2@pribram.eu 318 402 535 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 316 Referent registračního oddělení OŽÚ (písmena L-O)
Ing. Petr Walenka (OŽP) petr.walenka@pribram.eu 318402474
Fax: 318 402 475
U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, 49.691082, 14.010330 Vedoucí Odboru životního prostředí
Iveta Winterová (OE) iveta.winterova@pribram.eu 318 402 353 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Evidence majetku města
Lenka Zábojníková (DÚ) lenka.zabojnikova@pribram.eu 318 402 514 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registrace vozidel
Marián Zajíček (DÚ) marian.zajicek@pribram.eu 318 402 517 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla; technická způsobilost jednotlivě přestavěného vozidla; vyřazení vozidla z registru vozidel; schválení výcvikového vozidla
Ivana Zelenková (OE) ivana.zelenkova@pribram.eu 318 402 263 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Martin Zemek (OVV) 318 402 217 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689338, 14.010695 Doručování písemností
Helena Ziopulosová (OOA) helena.ziopulosova@pribram.eu 318 402 580
778 757 714
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Oddělení matriky, obřadů a slavností
Ing. Simona Žďánská (OSH) simona.zdanska@pribram.eu 318 402 525 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690806, 14.010983 Opravy místních komunikací, jejich součástí a příslušenství