Přehled všech kontaktů

< Zpět na odbor

JménoE-mailTelefonAdresa včetně GPSPopis
Petra Adámková (OVV) petra.adamkova@pribram.eu 318 402 268 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: , 49.689324, 14.010706 HR specialista
Jaroslava Ambrušová (OE) jaroslava.ambrusova@pribram.eu 318 402 230 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vymáhání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci daňového zákona
Hana Andreášová (SÚÚP) hana.andreasova@pribram.eu 318 402 461 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 2, 49.690550, 14.010597 Sekretariát Stavebního úřadu a územního plánování
Jana Baráková (OOA) jana.barakova@pribram.eu 318 402 588
Fax: 318 402 592
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
Ing. Jana Bártová (SÚÚP) jana.bartova@pribram.eu 318 402 462 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, č. dveří: 14, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram II, Modřovice, Bohutín-Havírna,-Tisová, - Vysoká Pec
Jitka Behúnová, MBA (OVV) jitka.behunova@pribram.eu 318 402 223 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Vedoucí oddělení personálního a vnitřních věcí
Dana Benešová (OIRM) dana.benesova@pribram.eu 318 402 557 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Kontrola v ekonomické a hospodářsko správní oblasti Odboru investic a rozvoje města
Petr Beran (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690861, 14.011090 Údržba majetku města
Bc. Dagmar Bětíková, DiS. (OSH) dagmar.betikova@pribram.eu 318 402 552 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 309, 49.690861, 14.011090 Schvalování jízdních řádů MHD, licence pro provozování MHD, odstavená vozidla na místních komunikacích
Bc. Martina Blengino (OSVZ) martina.blengino@pribram.eu 318 402 266
730 526 255
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 24, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Mgr. Martina Brettlová (OŠKS) martina.brettlova@pribram.eu 318 402 454 Příbram I, Tyršova 106, 1. patro, číslo dveří: 5, 49.690106, 14.010394 Státní správa a samospráva na úseku školství: ZŠ, ZUŠ, ŠJ
Ing. Dana Buchalová (SÚÚP) dana.buchalova@pribram.eu 318 402 468 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 9, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram IV, zahr. kolonie Baník, Kotenčice, Láz, Obory
Jitka Buraltová (OKCR) jitka.buraltova@pribram.eu;kahan@pribram.eu 318 402 281 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Správa webových stránek města, redakce zpravodaje Kahan, úřední deska
Ing. Pavel Bureš (OIRM) pavel.bures@pribram.eu 318 402 559 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů
Bc. Petra Burešová (OŘPD) petra.buresova@pribram.eu 318 402 284 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Hana Čapková (OOA) hana.capkova@pribram.eu 318 402 590 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
Jana Čermáková (ODÚ) jana.cermakova@pribram.eu 318 402 510 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, č. dveří 122, 49.690714, 14.011026 Registr řidičů
Vladimíra Černá (OE) vladimira.cerna@pribram.eu 318 402 241 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 205, 49.690861, 14.011090 Místní poplatky ze psů a za komunální odpad
Markéta Černá (OOA) marketa.cerna@pribram.eu 318 402 583 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro č. dveří 213, 49.690889, 14.011048 Ověřování, CzechPOINT
Jana Černíková, DiS. (OSVZ) jana.cernikova@pribram.eu 318 402 288
775 475 314
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 20, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Ing. Monika Černíková (OKCR) monika.cernikova@pribram.eu 318 402 210 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka tajemnice/Koordinátorka projektů v cestovním ruchu, vedoucí Informačního centra
Kateřina Červinková (OSH) katerina.cervinkova@pribram.eu 318 402 553 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří: 309, 49.690882, 14.011133 Silniční správní úřad pro místní komunikace
Mgr. Jitka Čornyjová (OSVZ) jitka.cornyjova@pribram.eu 318 402 235
730 526 256
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, číslo dveří: 14, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Ing. Barbora Dámková (OŽP) barbora.damkova@pribram.eu 318 402 481 U Nemocnice 19B, 1. patro, číslo dveří: 6, 49.691082, 14.010330 Lesní hospodářství a myslivost
Ing. Jan Drozen (OIT) jan.drozen@pribram.eu 318 402 599
605 251 783
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, č. dveří 009, 49.690868, 14.011048 Vedoucí Odboru informačních technologií
Bc. Kristýna Dřinková (OŽÚ) kristyna.drinkova@pribram.eu 318 402 540 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 317, 49.690827, 14.011058 Provádění kontrol podnikatelů
Ing. Jiřina Dubcová (SOKVA) jirina.dubcova@pribram.eu 318 402 456 Příkopy 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 13 , 49.690578, 14.010597 Vedoucí Samostatného oddělení kontroly a vnitřního auditu
Ing. Miloš Dubovský (OŽP) milos.dubovsky@pribram.eu 318 402 482 U Nemocnice 19B, 1. patro, číslo dveří: 2, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Petra Duníková (OSM) petra.dunikova@pribram.eu 318 402 568 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 320, 49.690882, 14.011133 Správa majetku města
Mgr. Marek Duspiva (OŽP) marek.duspiva@pribram.eu 318 402 478
731 194 793
U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: , 49.691082, 14.010330 Činnost orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Bc. Vilma Dvořáčková (OE) vilma.dvorackova@pribram.eu 318 402 218 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Ing. Lea Enenkelová (OŠKS) lea.enenkelova@pribram.eu 318 402 451
734 174 074
Příbram I, Tyršova 106, přízemí, č. dveří 1, 49.690106, 14.010394 Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu
PhDr. Luděk Fára (OSVZ) ludek.fara@pribram.eu 318 402 249
731 609 916
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 19, 49.689359, 14.010197 Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jana Fárová (DÚ) jana.farova@pribram.eu 318 402 503 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registr vozidel
Mgr. Anna Fečíková (OŘPD) anna.fecikova@pribram.eu 318 402 366 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Zpracování a podpora realizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Příbram
Radka Fiebigerová (OKCR) radka.fiebigerova@pribram.eu 318 402 545 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Cestovní ruch, účast města na veletrzích a výstavách
Mgr. Markéta Filipová (OSVZ) marketa.filipova@pribram.eu 318 402 333
775 475 311
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 27, 49.689359, 14.010197 Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, náhradní rodinná péče - pěstounská péče a osvojení, kolizní opatrovnictví - např. úprava poměrů péče o dítě)
Zuzana Foldynová (DÚ) zuzana.foldynova@pribram.eu 318 402 501 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Podatelna Dopravního úřadu
Aleš Furch (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690861, 14.011090 Údržba
Bc. Michaela Gaľo (OSVZ) michaela.galo@pribram.eu 318 402 234
775 475 315
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 27, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Bc. Irena Glogarová (OPVZ) irena.glogarova@pribram.eu 318 402 563 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 9, 49.689324, 14.010706 Administrace veřejných zakázek
Lenka Grimová (OE) lenka.grimova@pribram.eu 318 402 575 Gen. R. Tesaříka, Příbram I, 1. patro , 49.690723, 14.011026 Pokladní
Jan Gyárfás (OIRM) jan.gyarfas@pribram.eu 318 402 551 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Opravy a údržba
Libuše Hálová (OIRM) libuse.halova@pribram.eu 318 402 576 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Vydávání a zajišťování stanovisek v rámci kompetence Odboru investic a rozvoje města
Bc. Libuše Handlová (OŽÚ) libuse.handlova@pribram.eu 318 402 542 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 313, 49.690827, 14.011058 Vedoucí oddělení kontrolního OŽÚ, provádění kontrol podnikatelů
Bc. Michal Hasman, MPA (OŘPD) michal.hasman@pribram.eu 318 402 242 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Ing. Kateřina Havlíková (OŽÚ) katerina.havlikova@pribram.eu 318 402 538 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří: 318, 49.690827, 14.011058 Registrace podnikatelů – ohlášení živností, žádosti o koncesi a změny dle živnostenského zákona
Iva Hofírková (OOA) iva.hofirkova@pribram.eu 318 402 590 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 221, 49.690889, 14.011048 Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
Pavlína Hofmanová (OKCR) pavlina.hofmanova@pribram.eu 318 402 346 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka místostarosty
Romana Hochmannová (OPVZ) romana.hochmannova@pribram.eu 318 402 363 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 8, 49.689331, 14.010695 Informační systémy, administrativa
Ing. Vladimír Horek (OIRM) vladimir.horek@pribram.eu 318 402 556 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon technického dozoru při realizaci staveb
Veronika Hrdinová, DiS. (OŽÚ) veronika.hrdinova@pribram.eu 318 402 536 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 318, 49.690827, 14.011058 Registrace podnikatelů – ohlášení živností, žádosti o koncesi a změny dle živnostenského zákona
Jan Hříbal, DiS. (SÚÚP) jan.hribal@pribram.eu 318 402 463 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 1, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram III, zahr. kolonie Hatě I-III, Obecnice, Oseč, Trhové Dušníky
Mgr. Ondřej Huml (OPVZ) ondrej.huml@pribram.eu 318 402 361 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 8, 49.689331, 14.010695 Oddělení přestupkové - zejména přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
Bc. Lucie Janoušková, DiS. (OSVZ) lucie.janouskova@pribram.eu 318 402 262
734 395 861
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí č. dveří 5, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník pro území obce s rozšířenou působností (dostupnost a vhodnost sociálních služeb pro klienty sociální práce)
Monika Ježková (OE) monika.jezkova@pribram.eu 318 402 384 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, č. dveří 21, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Romana Kadeřábková (OŽÚ) romana.kaderabkova@pribram.eu 318 402 544 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690861, 14.011090 Organizace trhů
Michaela Kahounová (OSVZ) michaela.kahounova@pribram.eu 318 402 233 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, číslo dveří 3, 49.689359, 14.010197 Výkon administrativních a hospodářských činností v oblasti samosprávy; zajištění realizace tzv. sociálních pohřbů
Bc. Alena Kalátová (DÚ) alena.kalatova@pribram.eu 318 402 509 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registr řidičů
Zuzana Kaplanová (OVV) zuzana.kaplanova@pribram.eu 318 402 258 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 1, 49.689331, 14.010695 Agenda podatelny
Blanka Karasová (OOA) blanka.karasova@pribram.eu 318 402 589 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
Mgr. Verona Karnetová (OSVZ) verona.karnetova@pribram.eu 318 402 267
739 680 889
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 21, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče a osvojení)
Jana Klímová, DiS. (OŠKS) jana.klimova@pribram.eu 318 402 292 Příbram I, Tyršova 106, přízemí, 49.690106, 14.010394 Kultura, kulturní dotace, zahraniční vztahy
Hana Knapová (DÚ) hana.knapova@pribram.eu 318 402 453 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Projednávání dopravních přestupků
Marcela Kňazová (OSVZ) marcela.knazova@pribram.eu 318 402 286
730 526 252
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I , 1. patro, číslo dveří 22, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Markéta Kocmánková (DÚ) marketa.kocmankova@pribram.eu 318 402 516 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registr vozidel
Lada Kolářová, DiS. (OSVZ) lada.kolarova@pribram.eu 318 402 350
778 882 153
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 1, 49.689359, 14.010197 Specialista dostupného bydlení (informace o dostupném bydlení ve vlastnictví města Příbram)
Alena Kolingerová (OE) alena.kolingerova@pribram.eu 318 402 341 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 206, 49.690714, 14.011026 Místní poplatky ze psů, z pobytu a za komunální odpad, povolování výherních hracích přístrojů, veřejné sbírky
Bc. Helena Kortusová (OŽP) helena.kortusova@pribram.eu 318 402 475 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 9, 49.691082, 14.010330 Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče
Dana Koudelová, DiS. (OSVZ) dana.koudelova@pribram.eu 318 402 252
770 141 110
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 21, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče)
Lenka Koudelová (OKCR) lenka.koudelova@pribram.eu;info@pribram.eu 773 747 843
800 555 600
Pražská 129, Příbram I, přízemí Informační centrum města Příbram
Kateřina Kozlová (OE) katerina.kozlova@pribram.eu 318 402 385 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Účetnictví
Bc. Petra Kramperová (OSM) petra.kramperova@pribram.eu 318 402 529 Na Příkopech 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 307, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení majetkoprávního
Mgr. Bc. Aneta Kratochvílová (OŽP) aneta.kratochvilova@pribram.eu 318 402 479 U Nemocnice 19B, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 9, 49.691082, 14.010330 Ochrana zemědělského půdního fondu, rostlinolékařská péče, týrání zvířat
Augustin Kreuz (OOA) augustin.kreuz@pribram.eu 318 402 571 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 226 Agenda bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Jiří Kroupa (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690714, 14.011026 Údržba
Věra Kroužecká (OE) vera.krouzecka@pribram.eu 318 402 354 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 27 Účetnictví
Ing. Milan Křivánek (SÚÚP) milan.krivanek@pribram.eu 318 402 466 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 4, 49.690550, 14.010598 Stavební úřad: správa území: Příbram I, Dlouhá Lhota, Kozičín, Podlesí
Bc. Lucie Křížová (DÚ) lucie.krizova@pribram.eu 318 402 512 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, kancelář č. 114, 49.690714, 14.011026 Technik registru vozidel
Ing. Vladimír Kuba (OSÚÚP) vladimir.kuba@pribram.eu 318 402 469 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 6 Stavební úřad: správa území: Háje, Jerusalem, Jesenice, Příbram V – Zdaboř, Trhové Dušníky
Věra Kubínová (OKCR) vera.kubinova@pribram.eu 318 402 256 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka místostarosty
Bc. Zuzana Kučerová (OKCR) zuzana.kucerova@pribram.eu 318 402 319 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruchu
Hana Kunová (SÚÚP) hana.kunova@pribram.eu 318 402 471 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 7, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VI – Březové Hory, Drásov, Žežice
Pavla Ladrová (OSVZ) pavla.ladrova@pribram.eu 318 402 259
730 526 257
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 23, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Ing. Michaela Landová (OŽÚ) michaela.landova@pribram.eu 318 402 537 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 310, 49.690827, 14.011058 Registrace podnikatelů – ohlášení živností, žádosti o koncesi a změny dle živnostenského zákona
Tereza Lavičková, DiS. (OSH) tereza.lavickova@pribram.eu 318 402 528 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 306, 49.690861, 14.011090 Silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy
Mgr. Martina Leopoldová, DiS. (OSVZ) martina.leopoldova@pribram.eu 318 402 336
770 156 398
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro č. dveří 24, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Lenka Linhartová (OE) lenka.linhartova@pribram.eu 318 402 575 Gen. R. Tesaříka 19,, 1. patro, 49.690723, 14.011026 Pokladní
David Lukšan (OIRM) david.luksan@pribram.eu 318 402 566 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Opravy a údržba
Mgr. Jana Machová (OSVZ) jana.machova@pribram.eu 318 402 232
733 614 461
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 24, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Bc. Dana Máchová (OOA) dana.machova@pribram.eu 318 402 572
724 178 196
Fax: 318 402 573
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 217, 49.690889, 14.011048 Řešení mimořádných událostí a krizových stavů, obrana státu
Ivana Makošová (OVV) ivana.makosova@pribram.eu 318 402 237 Tyršova 108, Příbram I., 1. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Provoz dopravních prostředků v užívání MěÚ, zpracování, evidence a archivace zápisů a usnesení ZM, organizačně technické zabezpečení činnosti ZM.
Bc. Vladimíra Makovičková (OŽÚ) vladimira.makovickova@pribram.eu 318 402 547 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 312, 49.690827, 14.011058 Vedoucí oddělení registračního OŽÚ, Registrace podnikatelů
Ing. Šárka Malchárková (OSH) sarka.malcharkova@pribram.eu 318 402 574 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 211, 49.690882, 14.011133 Silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy
Jana Marková (OOA) jana.markova@pribram.eu 318 402 565 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 212, 49.690889, 14.011048 Matrika - narození
Bc. Eva Mašková (OSVZ) eva.maskova@pribram.eu 318 402 291
778 724 670
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, č. dveří 20, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Kateřina Matějková (OOA) katerina.matejkova@pribram.eu 318 402 581 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 212, 49.690889, 14.011048 Matrika - narození
Ing. Marie Matulová (SÚÚP) marie.matulova@pribram.eu 318 402 464 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 8, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VII, Lazec, Orlov, Višňová, Vysoká u Příbramě, Zavržice
Ing. Anna Michálková (OŽP) anna.michalkova@pribram.eu 318 402 483 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 1, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Jana Míková (OIRM) jana.mikova@pribram.eu 318 402 203 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, č. dveří 406 Příprava a realizace projektů
Ing. Petr Milec (OŽP) petr.milec@pribram.eu 318 402 477 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 5, 49.691082, 14.010330 Ochrana ovzduší a ochrana zvířat
David Minář (OIT) david.minar@pribram.eu 318 402 597
731 609 921
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, č. dveří 007, 49.690868, 14.011048 Informatik
Renata Morová (OOA) renata.morova@pribram.eu 318 402 584 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 227, 49.690889, 14.011048 Vedoucí oddělení evidence obyvatel
Dita Mottlová, DiS. (SÚÚP) dita.mottlova@pribram.eu 318 402 300
731 661 945
Na Příkopech 105, Příbram I, v 1. patře, číslo dveří: 15, 49.690550, 14.010597 Památková péče
Ing. Hana Mrkáčková (OŽP) hana.mrkackova@pribram.eu 318 402 484 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 3, 49.691082, 14.010330 Vodní hospodářství
Bc. Bohumila Mudrová (OSVZ) bohumila.mudrova@pribram.eu 318 402 316
603 876 800
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 6, 49.689359, 14.010197 Vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení (např. sociální práce ORP Příbram, dostupné bydlení) ; výkon veřejného opatrovnictví
Ing. Radomír Nepor (DÚ) radomir.nepor@pribram.eu 318 402 502 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedoucí oddělení řidičských průkazů
Jitka Neumanová (OŽÚ) jitka.neumanova@pribram.eu 318 402 533 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 310, 49.690827, 14.011058 Registrace podnikatelů – ohlášení živností, žádosti o koncesi a změny dle živnostenského zákona
Ing. Petr Nováček (SÚÚP) petr.novacek@pribram.eu 318 402 470 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 11, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram VIII, Bytíz, Lhota u Příbramě, Občov, Suchodol - Líha, Brod (vč. zahr. kol.)
Mgr. Jan Novák (DÚ) jan.novak@pribram.eu 318 402 500 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedoucí Dopravního úřadu; zkušební komisař řidičů
Věra Nováková, DiS. (OSM) vera.novakova@pribram.eu 318 402 523
773 056 987
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 320, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení správy majetku
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. (OVV) ivana.novotna-kuzmova@pribram.eu 318 402 220
603 876 790
Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, č. dveří 13, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru vnitřních věcí
Jana Nuslová (OSVZ) jana.nuslova@pribram.eu 318 402 324
730 526 253
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 22, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Martina Nuslová, BBA (OSH) martina.nuslova@pribram.eu 318 402 531 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 306, 49.690882, 14.011133 Projektový manažer městské mobility
Soňa Ondračková (OE) sona.ondrackova@pribram.eu 318 402 265 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Bc. Marta Pávková (OŠKS) marta.pavkova@pribram.eu 318 402 452
734 416 276
Příbram I, Tyršova 106, I. patro, číslo dveří 5, 49.690106, 14.010394 Státní správa a samospráva na úseku školství: mateřské školy
Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA (OIRM) marketa.pavlistova-havlova@pribram.eu 318 402 550 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, č. dveří 416, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Odboru investic a rozvoje města
Mgr. Petra Pazderková (OŘPD) petra.pazderkova@pribram.eu 318 402 221 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689352, 14.010695 Zpracování žádostí o dotace, průběžný monitoring, závěrečné vyhodnocení, hlášení v době udržitelnosti projektů
Jolana Petáková (OE) jolana.petakova@pribram.eu 318 402 243 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Mzdové účetnictví
Hana Pětníková (OKCR) hana.petnikova@pribram.eu 773 747 843
800 555 600
Pražská 129, Příbram I, přízemí Informační centrum města Příbram
PhDr. Silvie Pfauserová, DiS. (OSVZ) silvie.pfauserova@pribram.eu 318 402 352
739 680 888
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 14, 49.689359, 14.010197 Pověřená vedením oddělení sociální prevence a kurately, kurátor pro děti a mládež.
PhDr. Marie Pilíková (OŘPD) marie.pilikova@pribram.eu 318 402 365 Příbram I, Tyršova 108, 2. patro, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru řízení projektů a dotací
Pavel Pilousek (DÚ) pavel.pilousek@pribram.eu 318 402 518 Zámeček-Ernestinum, zadní vchod, 2. patro, dveře č. 9, 49.690056, 14.010363 Zkušební komisař řidičů
Bc. Martina Pintová (DÚ) martina.pintova@pribram.eu 318 402 527 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, kancelář 104, 49.690714, 14.011026 Projednávání dopravních přestupků
Bc. Milena Plecitá (OSVZ) milena.plecita@pribram.eu 318 402 349
775 431 659
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 4, 49.689359, 14.010197 Výkon veřejného opatrovnictví
Ing. Vladimír Pôbiš (OIRM) vladimir.pobis@pribram.eu 318 402 558
731 609 923
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci vodohospodářských staveb
Ing. Jaroslava Poláková jaroslava.polakova@pribram.eu 318 402 225 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689331, 14.010695 Tajemnice
Ing. Alena Pražáková (OE) alena.prazakova@pribram.eu 318 402 213 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí oddělení ekonomického a evidence majetku města, rozpočet, pojištění majetku, poskytování příspěvku na výstavbu místní komunikace v Příbrami
Bc. Lenka Prejzková (OPVZ) lenka.prejzkova@pribram.eu 318 402 301 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 8, 49.689331, 14.010695 Vedoucí oddělení přestupkového – zejména přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
Ivana Pružinová (DÚ) ivana.pruzinova@pribram.eu 318 402 504 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, kancelář 119, 49.690714, 14.011026 Administrace výzev za překročení rychlosti
Helena Přibylová (DÚ) helena.pribylova@pribram.eu 318 402 508 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registr řidičů
Bc. Marie Přibylová (OSVZ) marie.pribylova@pribram.eu 318 402 351
730 526 251
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 4, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník pro území obce s rozšířenou působností (dostupnost a vhodnost sociálních služeb pro klienty sociální práce); přestupkové řízení v určených oblastech (alkohol a jiné toxikomanie, SPOD); zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění; místní romský poradce
Ing. Milan Přílepek (OSM) milan.prilepek@pribram.eu 318 402 311 Tyršova 106, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 7, 33UVR28620462 Energetický manažer
Bc. Renata Radilová (OSVZ) renata.radilova@pribram.eu 318 402 260 nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 20, 49.689359, 14.010197 Kurátor pro děti a mládež
Karel Rejšek (OŽÚ) karel.rejsek@pribram.eu 318 402 543 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 314, 49.690827, 14.011058 Administrativa odboru, organizace trhů, výběr tržních poplatků
Jana Remišová (OVV) jana.remisova@pribram.eu 318 402 321 Tyršova 108, Příbram I, I. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Materiálně technické zabezpečení chodu úřadu, provozní správa budov užívaných městským úřadem, rozpočet, ekonomické činnosti odboru
Martin Rotter (OPVZ) martin.rotter@pribram.eu 318 402 269 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 9, 49.689324, 14.010706 Právník
Ilona Rotterová, DiS. (OSVZ) ilona.rotterova@pribram.eu 318 402 307
737 273 155
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 21, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče (pěstounská péče)
Vladislav Rozmajzl (SÚÚP) vladislav.rozmajzl@pribram.eu 318 402 254 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 15, 49.690550, 14.010597 Územní plánování
Ing. Lenka Růžičková, Ph.D. (OŽP) lenka.ruzickova@pribram.eu 318 402 474
Fax: 318 402 475
U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 4, 49.691082, 14.010330 Vedoucí Odboru životního prostředí
Ing. Petra Řeháková (SÚÚP) petra.rehakova@pribram.eu 318 402 467 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 5, 49.690550, 14.010597 Stavební úřad: správa území: Příbram IX, Dubenec, Dubno, Narysov, Třebsko
Jana Řehořová (OSM) jana.rehorova@pribram.eu 318 402 317 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 307, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Veronika Řezáčová (DÚ) veronika.rezacova@pribram.eu 318 402 569 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Projednávání dopravních přestupků
Jana Říčařová (OSM) jana.ricarova@pribram.eu 318 402 339 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 307, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Andrea Sabotová (DÚ) andrea.sabotova@pribram.eu 318 402 511 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690882, 14.011133 Vedoucí oddělení registrace vozidel
Ing. Kateřina Siblíková (OSH) katerina.siblikova@pribram.eu 318 402 526 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 306, 49.690882, 14.011133 Referent pozemních komunikací
Bc. Jiřina Simonides (OSVZ) jirina.simonides@pribram.eu 318 402 335
730 526 254
nám. T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 1, 49.689359, 14.010197 Sociální kurátor (kurátor pro dospělé)
Ing. Iva Sirotková (DÚ) iva.sirotkova@pribram.eu 318 402 507 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, kancelář 106, 49.690714, 14.011026 Projednávání dopravních přestupků
Martina Siřinková (DÚ) martina.sirinkova@pribram.eu 318 402 506 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Žádosti o vrácení řidičského průkazu; zdravotní způsobilost; TAXI
Lucie Smolková, DiS. (OKCR) lucie.smolkova@pribram.eu 318 402 229 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Asistentka starosty
Mgr. Petr Soukup (OIT) petr.soukup@pribram.eu 318 402 598
778 484 112
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I., suterén, č. dveří 010, 49.690868, 14.011048 Informatik
Ivana Soukupová (OOA) ivana.soukupova@pribram.eu 318 402 586 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, č. dveří 207, 49.690714, 14.011026 Evidence obyvatel
Mgr. Andrea Stramová (OŽÚ) andrea.stramova@pribram.eu 318 402 538
318 402 530
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 312, 49.690827, 14.011058 Vedoucí Odboru Obecní živnostenský úřad
Marcel Strnad (OŽP) marcel.strnad@pribram.eu 318 402 476 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 5, 49.691082, 14.010330 Odpadové hospodářství
Hana Svajčíková (OSM) hana.svajcikova@pribram.eu 318 402 219 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 307, 49.690882, 14.011133 Řešení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Michaela Svajčíková (OSH) michaela.svajcikova@pribram.eu 318 402 555 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, 49.690861, 14.011090 Speciální stavební úřad - silniční
Ing. Kateřina Sýkorová (SÚÚP) katerina.sykorova@pribram.eu 318 402 226 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 12, 49.690550, 14.010597 Památková péče
Ing. Martina Šafandová (DÚ) martina.safandova@pribram.eu 318 402 505 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, kancelář 105 B, 49.690714, 14.011026 Projednávání dopravních přestupků
Ivana Šampalíková (DÚ) ivana.sampalikova@pribram.eu 318 402 513 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registr vozidel
Ivana Šimková (OSVZ) ivana.simkova@pribram.eu 318 402 347
775 475 316
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 23, 49.689359, 14.010197 Sociálně-právní ochrana dětí - péče o děti ohrožené ve svém zdravém a přirozeném vývoji, kolizní opatrovnictví (např. úprava poměrů péče o dítě)
Pavla Šimůnková (OOA) pavla.simunkova@pribram.eu 318 402 577 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 227, 49.690889, 14.011048 Evidence obyvatel
Mgr. Radka Škubalová (OPVZ) radka.skubalova@pribram.eu 318 402 367 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 7, 49.689331, 14.010695 Vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek
Monika Škvor Filipová (SÚÚP) monika.filipova@pribram.eu 318 402 200 Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 15, 49.690550, 14.010597 Územní plánování
Bc. Richard Šnajdr (OŽÚ) richard.snajdr@pribram.eu 318 402 541 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 317, 49.690827, 14.011058 Provádění kontrol podnikatelů
Ing. Radka Šnajdrová (DÚ) radka.snajdrova@pribram.eu 318 402 524 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Vedoucí oddělení správních činností
Mgr. Zdeněk Šnyps (OPVZ) zdenek.snyps@pribram.eu 318 402 561 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 9, 49.689331, 14.010695 Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Petr Štěpánek (DÚ) petr.stepanek@pribram.eu 318 402 520 Zámeček-Ernestinum, zadní vchod, 2. patro, dveře č. 9, 49.690056, 14.010363 Zkušební komisař řidičů
Bc. Pavla Štiková, DiS. (OSVZ) pavla.stikova@pribram.eu 318 402 216
778 451 501
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 1, 49.689359, 14.010197 Sociální pracovník v systému dostupného bydlení, ubytovna města Příbram, parkovací průkazy pro držitele ZTP, ZTP/P
Olga Štilipová (OE) olga.stilipova@pribram.eu 318 402 214
318 633 763
Tyršova 108, Příbram I, 2.patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí oddělení účetního a financování
Ing. Venuše Štochlová (OE) venuse.stochlova@pribram.eu 318 402 207
605 885 821
Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Vedoucí Odboru ekonomického
Petr Švehla (OIRM) 318 402 596 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, suterén, 49.690861, 14.011090 Údržba
Eva Švehlová, DiS. (OKCR) eva.svehlova@pribram.eu 318 402 240 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, 49.689338, 14.010695 Tisková mluvčí
Bc. Alena Tesařová (OPVZ) alena.tesarova@pribram.eu 318 402 215 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 8, 49.689331, 14.010695 Oddělení přestupkové - zejména přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
Marie Trčková (OVV) marie.trckova@pribram.eu 318 402 217 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 01, 49.689324, 14.010706 Agenda podatelny
Marcela Trčková (OE) marcela.trckova@pribram.eu 318 402 364 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Evidence a vymáhání pohledávek včetně jejich splátek mimo pohledávek evidovaných MěRK, vydávání potvrzení o zaplacení bytu a podklady pro MěRK k výmazu zástavního práva.
Šárka Trčková (SOKVA) sarka.trckova@pribram.eu 318 402 455 Příkopy 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 13 , 49.690578, 14.010597 Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu
Bc. Josef Vacek, DiS. (OSH) josef.vacek@pribram.eu 318 402 554 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří 308, 49.690861, 14.011090 Vedoucí Odboru silničního hospodářství
Jitka Vacková (OSVZ) jitka.vackova@pribram.eu 318 402 251
731 609 929
náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I, přízemí, č. dveří 4, 49.689359, 14.010197 Byty zvláštního určení v DPS (domy s pečovatelskou službou) a Komunitním domě seniorů (Kodus), výkon veřejného opatrovnictví
Marie Vaněčková (OVV) marie.vaneckova@pribram.eu 318 625 915 Příbram II, Kpt. Olesinského 41, 49.689324, 14.010706 Poskytování informací z centrální spisovny MěÚ Příbram
Jana Vašková (OSM) jana.vaskova@pribram.eu 318 402 521
778 420 036
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, číslo dveří: 320, 49.690882, 14.011133 Správa majetku města
Ing. Marika Vašková (OOA) marika.vaskova@pribram.eu 318 402 570 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro č. dveří 218, 49.690889, 14.011048 Vedoucí Odboru občanských agend
Bc. Vojtěch Vaverka (SÚÚP) vojtech.vaverka@pribram.eu 318 402 238
778 421 100
Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 15, 49.690550, 14.010597 Vedoucí oddělení územního plánování
Mgr. Žaneta Vaverková (OSM) zaneta.vaverkova@pribram.eu 318 402 297 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, dveře č. 304, 49.690882, 14.011133 Vedoucí Odboru správy majetku
Ruth Vavroušková, DiS. (DÚ) ruth.vavrouskova@pribram.eu 318 402 515 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technik registru vozidel
Ivana Veselková (OPVZ) ivana.veselkova@pribram.eu 318 402 315 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 8, 49.689331, 14.010695 Oddělení přestupkové - zejména přestupky proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití
Alena Vilímková (OŽP) alena.vilimkova@pribram.eu 318 402 480 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 6, 49.691082, 14.010330 Rybářství a myslivost
Lucie Vlčková (OVV) lucie.vlckova@pribram.eu 318 402 264 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 14, 49.689324, 14.010706 Vnitřní správa úřadu
Ing. Dagmar Vlčková (OIRM) dagmar.vlckova@pribram.eu 318 402 522 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, 49.690861, 14.011090 Technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci vodohospodářských staveb
Ivana Vojířová (OOA) ivana.vojirova@pribram.eu 318 402 582 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I , 1. patro, číslo dveří 212, 49.690889, 14.011048 Matrika - úmrtí
Bc. Josef Vomáčka (OIRM) josef.vomacka@pribram.eu 318 402 560
731 114 300
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, číslo dveří: 407, 49.690882, 14.011133 Referent pozemních komunikací, agenda Nařízení o regulaci reklamy
Ivana Vopěnková (OOA) ivana.vopenkova@pribram.eu 318 402 589 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, 49.690889, 14.011048 Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
Ing. Vladimír Vrba (SÚÚP) vladimir.vrba@pribram.eu 318 402 460
777 086 758
Fax: 318 628 016
Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 2, 49.690550, 14.010597 Vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování
Iva Vrbová (OVV) iva.vrbova@pribram.eu 318 402 224
770 146 323
Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Agenda personální, vzdělávání, agenda shromažďování dle zákona o právu shromažďovacím
Daniela Wagnerová, DiS. (OŽP) daniela.wagnerova@pribram.eu 318 402 485 U Nemocnice 19B, Příbram, 1. patro, číslo dveří: 8, 49.691082, 14.010330 Sadovník
Ing. Bc. Daniela Wagnerová (OŽÚ) daniela.wagnerova2@pribram.eu 318 402 535 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro, č. dveří: 316, 49.690827, 14.011058 Registrace podnikatelů – ohlášení živností, žádosti o koncesi a změny dle živnostenského zákona
Iveta Winterová (OE) iveta.winterova@pribram.eu 318 402 353 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Evidence majetku města
Lenka Zábojníková (DÚ) lenka.zabojnikova@pribram.eu 318 402 514 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Registr vozidel
Marián Zajíček (DÚ) marian.zajicek@pribram.eu 318 402 517 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, přízemí, 49.690714, 14.011026 Technik registru vozidel
Vlasta Zajíčková (OIRM) vlasta.zajickova@pribram.eu 318 402 567 Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 3. patro, číslo dveří: 406, 49.690861, 14.011090 Investiční referent
Ivana Zelenková (OE) ivana.zelenkova@pribram.eu 318 402 263 Tyršova 108, Příbram I, 2. patro, 49.689338, 14.010695 Účetnictví
Martin Zemek (OVV) 318 402 310 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 01, 49.689338, 14.010695 Doručování písemností
Helena Ziopulosová (OOA) helena.ziopulosova@pribram.eu 318 402 580
778 757 714
Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 1. patro, číslo dveří 215, 49.690889, 14.011048 Vedoucí oddělení matriky