Odbor vnitřních věcí - přehled kontaktů

< Zpět na odbor

JménoE-mailTelefonAdresa včetně GPSPopis
Petra Adámková (OVV) petra.adamkova@pribram.eu 318 402 268 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: , 49.689324, 14.010706 HR specialista
Jitka Behúnová, MBA (OVV) jitka.behunova@pribram.eu 318 402 223 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Vedoucí oddělení personálního a vnitřních věcí
Zuzana Kaplanová (OVV) zuzana.kaplanova@pribram.eu 318 402 258 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 1, 49.689331, 14.010695 Agenda podatelny
Markéta Lukešová (OVV) marketa.lukesova@pribram.eu 318 402 211
318 625 472
Tyršova 108, Příbram I, přízemí, 49.689324, 14.010706 Informace, telefonní ústředna
Ivana Makošová (OVV) ivana.makosova@pribram.eu 318 402 237 Tyršova 108, Příbram I., 1. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Provoz dopravních prostředků v užívání MěÚ, zpracování, evidence a archivace zápisů a usnesení ZM, organizačně technické zabezpečení činnosti ZM.
Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS. (OVV) ivana.novotna-kuzmova@pribram.eu 318 402 220
603 876 790
Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, č. dveří 13, 49.689324, 14.010706 Vedoucí Odboru vnitřních věcí
Jana Remišová (OVV) jana.remisova@pribram.eu 318 402 321 Tyršova 108, Příbram I, I. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Materiálně technické zabezpečení chodu úřadu, provozní správa budov užívaných městským úřadem, rozpočet, ekonomické činnosti odboru
Zora Říhová (OVV) zora.rihova@pribram.eu 318 625 915 Příbram II, Kpt. Olesinského 41, 1. patro, 49.689324, 14.010706 Vedoucí oddělení podatelny a centrální spisovny
Mgr. Zuzana Tahadlová (OVV) zuzana.tahadlova@pribram.eu 318 402 332 Tyršova 108, Příbram I, I. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Organizačně a technicky zabezpečuje činnosti jednání RM a ZM, evidence komisí RM a výborů, zpracování, evidence a archivace zápisů a usnesení RM a ZM
Marie Trčková (OVV) marie.trckova@pribram.eu 318 402 217 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 01, 49.689324, 14.010706 Agenda podatelny
Marie Vaněčková (OVV) marie.vaneckova@pribram.eu 318 625 915 Příbram II, Kpt. Olesinského 41, 49.689324, 14.010706 Poskytování informací z centrální spisovny MěÚ Příbram
Lucie Vlčková (OVV) lucie.vlckova@pribram.eu 318 402 264 Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, číslo dveří: 14, 49.689324, 14.010706 Vnitřní správa úřadu
Iva Vrbová (OVV) iva.vrbova@pribram.eu 318 402 224
770 146 323
Tyršova 108, Příbram I, 1. patro, č. dveří 14, 49.689324, 14.010706 Agenda personální, vzdělávání, agenda shromažďování dle zákona o právu shromažďovacím
Martin Zemek (OVV) 318 402 310 Tyršova 108, Příbram I, přízemí, č. dveří 01, 49.689338, 14.010695 Doručování písemností