Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna

0 0 0

Logo Integrovaného operačního programu

 

ul. S. K. Neumanna - stav po rekonstrukci

Název projektu Rekonstrukce ulice S. K. Neumanna
Operační program Integrovaný operační program
Stručný popis projektu Předmětem této stavby je rekonstrukce části ulice S. K. Neumanna v Příbrami. Rekonstrukce se týká úseku začínajícího od křižovatky s ulicí Politických vězňů až po napojení ulice Gen. Kholla. Dojde k úpravám polohy obrub a ploch vozovky/chodníků, tak aby nový stav odpovídal normě ČSN 73 6110. Součástí stavby je rekonstrukce vozovky, obrubníků, chodníků a obnova kanalizace včetně přípojek a uličních vpustí.
Celkové výdaje na realizaci projektu 6.114.118,00 Kč
  • způsobilé výdaje
4.954.844,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
1.159.274,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z IOP 4.211.617,00 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města (vč. nezpůsobilých výdajů) 1.902.501,00 Kč
Termín realizace 09/2015 - 11/2015

 Zprávy v tisku

FotodokumentacePočet zobrazení: 7622 | Aktualizováno: 14. 12. 2015