Pracovní porada zastupitelů na téma aquapark

0 0 0

 

Příbramský aquapark se diskutuje od roku 2016, kdy na konci roku zastupitelé schválili záměr jeho rekonstrukce. Po více než dvou letech máme k dispozici vypracovaný projekt, nad kterým se zastupitelé scházejí při dnešní pracovní poradě.

Dnes diskutovaný projekt se zpracovával od února 2017 do prosince 2018. Zastupitelé při pracovní poradě mají k dispozici projekt, ekonomickou analýzu, finanční výhled a plán případné realizace rekonstrukce. Výsledkem porady by měl být rozsah a etapizace případné stavby.

Rozpočet rekonstrukce se oproti původně schválenému návrhu navýšil. Obsahuje několik položek, které se samotnou stavbou nesouvisí. Přitom samotná stavba je rozpočtována ve výši 378 000 000 korun. „Roční splátka úvěru včetně úroků by při plánovaném čerpání 5-10 let byla od 29 do 54 miliónů korun. V případě nepředvídatelné ekonomické krize je možné nastavit platby tak, že by se v průběhu několika let hradily pouze úroky,“ uvedl k financování místostarosta Martin Buršík. Zároveň zmínil další skutečnost. „Očekáváme, že aquapark bude po rekonstrukci oproti současnému stavu ziskový.“

Výsledek pracovní porady zastupitelů města nelze předvídat. Konečné rozhodnutí zastupitelé odhlasují až na veřejném jednání. Přesto si můžeme přiblížit časový harmonogram, když se k realizaci rekonstrukce přistoupí. „Pokud na jednom z nejbližších zasedání zastupitelstva dojde ke schválení rekonstrukce, počítejme, že k uzavření zařízení by došlo v červenci 2020 a nového aquaparku bychom se dočkali nejpozději na jaře 2023,“ doplnil informace místostarosta Buršík.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

Stávající aquapark slouží široké veřejnosti k rekreačnímu i kondičnímu plavání. Velký podíl na využití zařízení má i výuka plavání, která v současnosti během školního roku využívá veškerou kapacitu aquaparku v dopoledních hodinách všedních dnů. Zařízení disponuje vnitřními krytými bazény a také venkovním letním koupalištěm, zároveň je jeho součástí sportovní hala.

Vnitřní zařízení obsahuje plavecký bazén o délce 25 metrů a šířce 15 metrů, dětský bazén o velikosti 12,5 x 6,5 metrů a dvě vířivé relaxační vany. Dále jsou zde k dispozici parní kabina a finská sauna, která je umístěna ve třetím nadzemním podlaží a funguje samostatně.

Venkovní letní koupaliště obsahuje 50 metrů dlouhý bazén o šířce 20 metrů a dětské brouzdaliště o velikosti 5 x 3,5 metrů.

Objekt aquaparku byl postaven v roce 1977, ve druhé polovině 90. let 20. století došlo k přístavbě západní tribuny sportovní haly. Po roce 2000 došlo k rekonstrukci šaten, kdy byly zrušeny oddělené šatny s vlastními parními kabinami a byly vybudovány šatny společné. Dále byly v bazénové hale vybudovány dvě vířivé vany a jako přístavba dva exteriérové tobogany se společným dojezdem. 

 

Prezentace, která byla předložena zastupitelům na pracovní poradě 

Oponentní posudek ČVUT 

Vyhodnocení oponentního posudku ČVUT 

Oponentní posudek Ing. Macka 

Vyhodnocení oponentního posudku Ing. Macka  

 

 Počet zobrazení: 2745 | Aktualizováno: 15. 04. 2019