Územní plán Příbram

0 0 0

 

Územní plán Příbram (ÚP) vznikl úpravou dle § 188 odst. 1 stavebního zákona a je účinný ke dni 17.07.2018.
Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna č. 1 ÚP je účinná ke dni 01.10.2021. Projektantem Změny č. 1 je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Dne 14.02.2022,  usn. č. 748/2022/ZM rozhodlo Zastupitelstvo města Příbram o pořízení Změny č. 2 ÚP.

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Příbram byla schválena Zastupitelstvem města Příbram dne 20.06.2022, usn. č. 857/2022/ZM.

Územní plán Příbram - úplné znění po změně č. 1:
Textová část
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres - doprava
Hlavní výkres - voda
Hlavní výkres - energetika
Hlavní výkres - plyn
Výkres VPS, VPO
Koordinační výkres

Formulář návrhu na změnu ÚP
Obecné zásady posuzování jednotlivých návrhů na změnu ÚP

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 47041 | Aktualizováno: 22. 09. 2013