Územní plán

 

Územní plán Příbram

Územní plán Příbram (ÚP) byl pořízen Městským úřadem Příbram, odborem Stavební úřad a územní plánování, oddělením územního plánování, jako příslušným úřadem územního plánování. 

ÚP vznikl úpravou dle § 188 odst. 1 stavebního zákona a nabyl účinnosti dne 17.07.2018.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
1/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování
2/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
3/ www.pribram.eu (město Příbram – rozvoj města a územní plán – územní plán)

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

 

ÚP Příbram - textová část

ÚP Příbram - schéma prostorových bilančních celků

ÚP Příbram - výkres základního členění území

ÚP Příbram - hlavní výkres

ÚP Příbram - výkres dopravní infrastruktury

ÚP Příbram - výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

ÚP Příbram - výkres technické infrastruktury - energetika a spoje

ÚP Příbram - výkres technické infrastruktury - zásobování plynem a teplem

ÚP Příbram - výkres VPS, VPO, asanací

ÚP Příbram - koordinační výkres 

ÚP Příbram - schéma památkové ochrany

 

 

 

 Počet zobrazení: 22248 | Aktualizováno: 22. 09. 2013