Podklady k 18. zasedání ZM Příbram dne 23. 5. 2016

0 0 0

Program:  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III/100-112, dokument
3) Osadní výbor Příbram V – Zdaboř - volba členů a předsedy, dokument
4) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2016 do 31.03.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření, dokument
6) Návrh na darování sochy Klementa Gottwalda, dokument
7) Rozpočtové opatření – změna rozpočtu kap. 777 – OŠKS, dokument
8) Žádost o individuální dotaci (Autosport klub Rally Příbram v AČR), dokument
9) Žádost o individuální dotaci (CK Příbram, z.s.), dokument
10) Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram), dokument
11) Žádost o individuální dotaci (SK Tri klub Příbram), dokument
12) Žádost o dotaci (František Slezák), dokument
13) Žádost Hasičského záchranného sboru o individuální dotaci, dokument
14) Žádost o dotaci (Oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram), dokument
15) Návrh rekonstrukce Aquaparku Příbram, dokument 
16) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 2993/6, p. č. 3010/2, p. č. 3014/2 a p. č. 3005/2 v k. ú. Příbram, dokument 
17) Výkup id. podílů pozemků p. č. 565/48, p. č. 2333/130, p. č. 3183/8 vše v katastrálním území Příbram, dokument
18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměře cca 45 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
19) Žádost o prodej pozemku p. č. 330/1 a p. č. 335/4 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou, dokument
20) Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument
21) Záměr výkupu pozemků p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992, p. č. st. 2338 vše v k. ú. Březové Hory, dokument
22) Žádost o prodej pozemků p. č. 130/13, p. č. 251/4, p. č. 252/2, p. č. 252/3, p. č. 253/1, p. č. 253/3, p. č. 255, p. č. 256/2, p. č. 257/3, p. č. 258/4 vše v k. ú. Kozičín, dokument
23) Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Lazec, dokument
24) Různé
25) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 5433 | Aktualizováno: 16. 05. 2016