Podklady k 27. zasedání ZM Příbram dne 24. 4. 2017

0 0 0

P o z v á n k a

na 27. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 24. dubna 2017 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku, dokument
3) Poskytnutí finančního daru, dokument
4) I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace, dokument 
5) Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017, dokument
6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018-2020, dokument
7) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření, dokument
8) Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2017 a Zpráva o činnosti FV ZM za rok 2016, dokument
9) Návrh na zastavení exekuce, dokument
10) Kontrolní výbor ZM Příbram – provedení kontroly naplňování smluvního vztahu město x Arriva Praha s.r.o., dokument
11) Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
12) Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram, dokument
13) Návrh na odkoupení vodohospodářského majetku v lokalitě Sázky – Barandov Příbram a v lokalitě Lazec – Drmlovo pole Příbram od společnosti První vodovodní a kanalizační, s.r.o., dokument
14) Žádost „Svazku obcí pro vodovody a kanalizace“ na schválení předložených nově zpracovaných Stanov na další období, dokument
15) Výkup pozemku p. č. 801/2 v k. ú. Lazec, dokument
16) Různé
17) Diskuse, interpelace, závěr 

 

 Počet zobrazení: 3382 | Aktualizováno: 13. 04. 2017