Podklady k 5. zasedání ZM 23.03.2015

0 0 0
 1. -
 2. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami
 3. Zřízení osadních výborů
 4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2015
 5. Žádost o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015
 6. Poskytnutí úročené zápůjčky pro Cykloklub Příbram, o. s. IČ 48954021
 7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 a plán kontrolní činnosti na rok 2015
 8. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti sociální a zdravotnictví
 9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční  podpory z rozpočtu města Příbram v oblastech: Vrcholový a výkonnostní sport, Rozvoj  a  údržba sportovišť, Jednorázové sportovní akce a Činnost sportovních organizací
 10. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, v oblasti kultura a oblasti církve a náboženské společnosti
 11. Návrh obecně závazné vyhlášky „O zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství“
 12. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2015
 13. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o odkup stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p. č. 960/2, k.ú. Příbram
 14. Žádost o prodej pozemku p. č. 95/32 v k. ú. Březové Hory 2) Žádost o prodej  části pozemku p. č. 95/32 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Březové Hory
 15. Prodej pozemku p. č. 3812/284 v katastrálním území Příbram
 16. Návrh na vytvoření pracovně kontrolní komise a přijetí usnesení

 

 

 Počet zobrazení: 5143 | Aktualizováno: 13. 03. 2015