Podklady k 23. zasedání ZM Příbram dne 15. 2. 2021

0 0 0

 

23. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 15. února 2021 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program: 

1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro rok 2021 spolkům – sborům dobrovolných hasičů, dokument
3) Zpráva  o  plnění  usnesení  ZM  Příbram  za období od 01.10.2020 do 31.12.2020  včetně  plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
4) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2020, dokument
5) Žádost o schválení dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu dlužníka, dokument
6) Návrh na  směnu  pozemků  p. č. 347/1  a  p. č. 348, oba v katastrálním území Lazec za pozemky p. č. 4246/51 a p. č. 4233/88, oba v katastrálním území Příbram, dokument
7) Žádost  o  prodej  části  pozemku p. č. 604/1 a části pozemku p. č. 94/3, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument
8) Žádost o prodej části pozemku p. č. 172/13 v katastrálním území Lazec, dokument
9) Žádost o prodej pozemku p. č. 319/2 v katastrálním území Březové Hory, dokument 
10) Stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a. s., a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2021 – revokace, dokument
11)  Informace o uzavřených smluvních vztazích týkajících se stálé expozice Františka Drtikola v Galerii Františka Drtikola Příbram, dokument
12) Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram – volba předsedy, dokument
13) Optimalizace středních škol v Příbrami – tento bod je bez písemného materiálu
14) Různé
15) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 Počet zobrazení: 1229 | Aktualizováno: 24. 02. 2021