Podklady k 31. zasedání ZM Příbram dne 8. 11. 2021

0 0 0


Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 8. listopadu 2021 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
  

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Návrh změny obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky, dokument
3) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dokument 
4) Akční plán rozvoje sportu, dokument 
5) Pracovní skupina pro územní plánování, dokument 
6) Návrh na výkup pozemků p. č. 504/1, p. č. 2333/79, p. č. 2333/120, p. č. 2333/138, p. č. 2333/139, p. č. 2333/144, p. č. 2333/145 a p. č. 3183/7, vše v k. ú. Příbram, dokument
7) Výkup pozemků p. č. 2284/15 a p. č. 4191/25, oba v k. ú. Příbram, dokument  
8) Různé
9) Diskuse, interpelace, závěrPočet zobrazení: 975 | Aktualizováno: 01. 11. 2021