Podklady k 34. zasedání ZM Příbram dne 14. 2. 2022

0 0 0

                                                                               

Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 14. února 2022 od 16:00 h v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 

 

Program: 

1.  a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
     b) Schválení programu jednání 
     c) Informace rady města
2.  Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 včetně plnění usnesení ZM  za minulé období, dokument
3.  Přehled účasti členů na jednání výboru ZM za II. pololetí 2021, dokument
4.  Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/7 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
5.  Návrh na výkup pozemků p. č. 4479/4, p. č. 4480/2, p. č. 4481/1, vše v k. ú. Příbram, a pozemku a p. č. 290/4 v k. ú. Zdaboř, dokument
6.  Návrh na výkup pozemku p. č. 2580/34 v k. ú. Příbram, dokument
7.  1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 06.12.2021, č.usn.716/2021/ZM, 2) Návrh na převod pozemku p. č. 2279/1 v k. ú Příbram, dokument
8.  1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 165 a časti pozemku p č. 604/1, oba v katastrálním území Březové Hory, 2) Žádost o prodej jiné části pozemku p. č. 165 v katastrálním území Březové Hory, dokument
9.  Rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Příbram, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4 
10. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2021, dokument
11. Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2022, dokument
12. Opětovné připojení města Příbrami k akci Vlajka pro Tibet, dokument
13. Různé 
14. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1294 | Aktualizováno: 04. 03. 2022