Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí08.00-12.00
13.00-17.00
Úterý08.00-12.00
13.00-15.00
Středa08.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek08.00-12.00
13.00-15.00
PátekZAVŘENO

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Popis činnosti oddělení

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti a pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel. Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti. Dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti. Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí; zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a tyto zkoušky provádí; vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zjistí-li při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků ukládá způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

Seznam činností

Návody a formuláře ke stažení

 Počet zobrazení: 15373 | Aktualizováno: 05. 10. 2022