Oddělení správních činností

 

 


 

Vedoucí: Ing. Radomír Nepor


 

Popis činnosti oddělení

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti a pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel. Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti. Dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni přestupky v rozsahu své působnosti. Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí; zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a tyto zkoušky provádí; vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zjistí-li při výkonu státního dozoru porušení povinností stanovených tímto zákonem, podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků ukládá způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

Seznam činností

 

Návody a formuláře ke stažení

Přihlášky ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

Reverz - praktická zkouška z řízení motocyklu

Měření rychlosti

Náhrada škody způsobené při dopravní nehoděPočet zobrazení: 11718 | Aktualizováno: 26. 04. 2018