Oddělení účetní a financování

Vedoucí: Štilipová Olga

Mzdové účetnictví

Pracovníci: Jolana Petáková

Poplatky

- správní poplatky (tomboly, výherní hrací přístroje)
- zajišťuje ucelenou agendu v rámci samostatné působnosti města na úseku VHP (státní dozor u povolených VHP, navrhuje kontroly přiznávání poplatku, ukládá a vymáhá pokuty)
- vydává povolení a provádí státní dozor při provozování tombol
- místní poplatky (ze psů, z ubytovací kapacity, z pobytu, z provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu)

U výše uvedených poplatků dále
- sleduje a realizuje opatření uložených radou města a zastupitelstvem města,
- navrhuje kontroly přiznávání místních poplatků,
- zajišťuje rozeslání podkladů k placení a kontroluje včasnost placení, zařizuje jejich vymáhání a upomínkové řízení (platební výměry a výzvy),
- provádí likvidaci nedoplatků a přeplatků.

Seznam činností

  • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Vladimíra Černá, Jaroslava Ambrušová, Alena Kolingerová)
  • Místní poplatek ze psů (Vladimíra Černá)
  • Povolování výherních hracích přístrojů - správní poplatek (Alena Kolingerová)
  • Místní poplatek z ubytovací kapacity (Alena Kolingerová)
  • Vymáhání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v rámci daňového zákona (Jaroslava Ambrušová)
  • Vyřizování osvobození a úlev dle článku č. 6 OZV č. 12/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (Lenka Grimová, Lenka Linhartová)
  • Místní poplatek z pobytu (Alena Kolingerová)

Návody a formuláře ke stažení

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatek ze psů
Povolení k umístění herního prostoru
Místní poplatek z pobytu

 

Účetnictví a financování

- komplexně zajišťuje a odpovídá za financování města a vedení veškeré účetní agendy dle platných právních předpisů
- eviduje a kontroluje placení místních a správních poplatků, pokut a ostatních příjmů
- vede agendu spojenou s prodejem bytů a nebytových prostor (vracení jistin při prodeji obálkovou metodou, evidence a potvrzování úhrad za koupi bytu či nebytových prostor, vystavuje potvrzení o úhradě kupní ceny za účelem výmazu zástavních práv)
- provádí vymáhání veškerých pohledávek města a výpočet penále z pozdních úhrad mimo pohledávek evidovaných MěRK

Seznam činností

Návody a formuláře ke stažení

Pokyny k veřejným sbírkámPočet zobrazení: 8295 | Aktualizováno: 06. 01. 2020