Oddělení sociální prevence a kurately

Vedoucí: PhDr. Bc. Klára Vondrušková

Pracovníci oddělení sociální prevence a kurately (oddělení SPaK)

Oddělení zajišťuje agendy v oblasti sociální prevence.

Pracovníci oddělení:

Jana Černíková, DiS.

Jaroslav Patera, DiS.

Renata Radilová, DiS.

Bc. Jakub Bára (kurátor pro dospělé)

 

 

Popis pozic a činností oddělení SPaK

Organizační struktura orgánů SPOD a SPaK

Obvody sociálních pracovníků - kurátorů (OSPK)Počet zobrazení: 5082 | Aktualizováno: 03. 09. 2019