Odpadové hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Plzeňská 134, Příbram I (Dům Natura)

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kontakty

Marcel Strnad

tel. 318 402 476, e-mail: marcel.strnad@pribram.eu 

Projekt Door to door

Návody a formuláře ke stažení

Seznam činností

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vykonává veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství:

jako obecní úřad

  • kontroluje, zda právnické osoby a podnikatelé využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí, zda mají zajištěno převzetí odpadu a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem,
  • ukládá původcům odpadů pokuty za porušení zákona, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy.

jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi,
  • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů,
  • vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,vydává závazná stanoviska a vyjádření k terénním úpravám, k odstranění stavby, ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Další informace

 Počet zobrazení: 9160 | Aktualizováno: 07. 02. 2024