Koordinované závazné stanovisko

0 0 0

Koordinované závazné stanovisko

Dle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se zavádí institut tzv. koordinovaného stanoviska. Přitom je třeba rozlišit, zda se jedná o závazné koordinované stanovisko nebo pouze koordinované stanovisko. Lze uvést, že:

Koordinované závazné stanovisko je úkon učiněný dotčeným orgánem příslušným na základě několika zvláštních zákonů k téže věci, např. k téže dokumentaci pro vydání správního rozhodnutí (například územního rozhodnutí); a
Koordinované stanovisko se vydává pro potřeby postupu správních orgánů, která nejsou ukončena správním rozhodnutím, popřípadě uplatňování závazných stanovisek na úseku stavebního řádu, zejména v návaznosti na ohlašování jednoduchých staveb nebo u postupů, která nejsou ukončena správním rozhodnutím. Jedná se například o koordinované stanovisko dotčených orgánů při pořizování územních plánů (projednávání návrhu).
Jde v podstatě o to, že orgán veřejné správy (MěÚ Příbram), resp. jeho jednotlivé odbory, nevydává několik samostatných stanovisek, ale vydá se pouze stanovisko jedno za celý orgán. Pro stavebníka to tedy znamená určité zjednodušení v postupu ve věci, neboť již nemusí obcházet jednotlivé odbory, ale lze vydat pouze jedno koordinované stanovisko ze všech hledisek ochrany veřejného zájmu, které je orgán příslušný hájit.

Vyřizováním agendy koordinovaného stanoviska je v rámci organizační struktury MěÚ Příbram pověřen odbor Stavební úřad a územní plánování. Koordinované stanovisko je vydáváno pro stavby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Příbram.

Vyzýváme všechny žadatele o vydání koordinovaného stanoviska, aby věnovali dostatečnou pozornost pečlivému podání žádosti (vč. všech potřebných podkladů), aby jí bylo možno bezproblémově vyhodnotit a posoudit.

ŽÁDOST O KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

 Počet zobrazení: 11921 | Aktualizováno: 01. 02. 2016