Bohutín

0 0 0

 

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUTÍN

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Bohutín dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Bohutín (ÚP).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejňujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Bohutín usn. č. 6/2019 ze dne 25.09.2019 vydalo Územní plán Bohutín, jehož projektantem je Ing. arch. Miroslav Vorlíček, ČKA 1380.

2/ ÚP je účinný ke dni 11.10.2019.

3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Bohutín
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (viz níže)

4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Bohutín - text
ÚP Bohutín - grafika

 Počet zobrazení: 5438 | Aktualizováno: 19. 10. 2017