Oddělení územního plánování

 

Pracovníci:
Vojtěch Vaverka
Vladislav Rozmajzl
Monika Škvor Filipová

Popis činnosti:
Výkon činnosti úřadu územního plánování dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, tzn.:

A) Ve vztahu ke správnímu území města Příbram:
- pořizuje  územně plánovací dokumentaci (ÚPD), územně plánovací podklady (ÚPP) a jejich změny
- poskytuje informace týkající se ÚPD, ÚPP a jejich změn
- eviduje a zabezpečuje uložení ÚPD, ÚPP a  jejich změn 

B) Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram:
- vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
- pořizuje územně analytické podklady a jejich aktualizace

C) Na žádost obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram:
- pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii
- pořizuje vymezení zastavěného území

 


Územní plán Příbram
Regulační plány
Územní (urbanistické) studie
Obce ORP Příbram
Územně analytické podklady
Závazné stanovisko orgánu územního plánování


 

 Počet zobrazení: 18245 | Aktualizováno: 01. 04. 2015