Oddělení územního plánování

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Popis činnosti

Výkon činnosti úřadu územního plánování dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, tzn.:

A) Ve vztahu ke správnímu území města Příbram:

  • pořizuje  územně plánovací dokumentaci (ÚPD), územně plánovací podklady (ÚPP) a jejich změny
  • poskytuje informace týkající se ÚPD, ÚPP a jejich změn
  • eviduje a zabezpečuje uložení ÚPD, ÚPP a  jejich změn 

B) Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram:

  • vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
  • pořizuje územně analytické podklady a jejich aktualizace

C) Na žádost obce ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram:

  • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii
  • pořizuje vymezení zastavěného území

 Počet zobrazení: 27352 | Aktualizováno: 28. 07. 2021