Obce ORP Příbram

0 0 0

 

KDO MŮŽE POŘIZOVAT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI ?

K výkonu územně plánovací činnosti, tzn. k pořizování územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní studie (administrativní projednání) je oprávněna osoba (úředník nebo fyzická osoba), která splňuje tzv. kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti (KP).

KP splňuje

  1. úředník, který má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování složenou před 1. 1. 2007 a zároveň k tomuto datu vykonává územně plánovací činnost na ministerstvu, na kraji, nebo na obci,
  2. osoba která má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování, vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření, nejméně 3 roky praxe územního plánování ve veřejné správě,
  3. autorizovaný architekt pro územní plánování, který má zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování.

 

JAKÉ MOŽNOSTI MAJÍ OBCE ?

Stavební zákon poskytuje obcím celkem 5 možností, jak pořídit územně plánovací dokumentaci (nebo její změnu), vymezení zastavěného území, územní studii:

  1. úředníkem vlastního úřadu, který splňuje KP,
  2. na základě veřejnoprávní smlouvy s úřadem jiné obce, který splňuje KP,
  3. na základě smlouvy s fyzickou osobou, která splňuje KP (tzv. „létající pořizovatel“),
  4. na základě smlouvy s právnickou osobou, jejíž pracovník splňuje KP,
  5. zažádat úřad územního plánování, tzn. odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování

 

KDO FINANCUJE ?

Dokumentace územního plánu (činnost projektanta) - platí vždy obec.

Pořizování územního plánu (administrativní projednání) - úhrada je odvislá od způsobu pořízení.

 

JAK DLOUHO TRVÁ POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ?

Celková doba pořízení územního plánu (změny) je odvislá od mnoha faktorů, např. složitosti daného území, průběhu projednávání, apod.. Obvykle se jedná o cca 1 až 3 roky.

 

Obce, kde MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování vykonával (vykonává) pořizovatelskou činnost:

Stav územně plánovacích dokumentací obcí v ORP Příbram - mapa

Mapový portál Středočeského kraje

U těchto obcí v minulosti vykonával náš úřad roli pořizovatele:

BOHUTÍN

BRATKOVICE

BŘEZNICE

BUKOVANY

DLOUHÁ LHOTA

DOLNÍ HBITY

DRÁSOV

DRAHLÍN

DUBENEC

DUBNO

HÁJE

HLUBOŠ

HLUBYNĚ

HORČÁPSKO

HUDČICE

HVOŽĎANY

CHRAŠTICE

JABLONNÁ

JINCE

KAMÝK NAD VLTAVOU

KŘEŠÍN

LEŠETICE

LHOTA U PŘÍBRAMĚ

MODŘOVICE

NARYSOV

NEPOMUK

NESTRAŠOVICE

OBORY

OHRAZENICE

OSTROV

PEČICE

PIČÍN

PODLESÍ

RADĚTICE

SÁDEK

SEDLICE

SMOLOTELY

SOLENICE

SUCHODOL

SVOJŠICE

TRHOVÉ DUŠNÍKY

TŘEBSKO

VĚŠÍN

VIŠŇOVÁ

VOLENICE

VRANČICE

ZBENICE

ZDUCHOVICEPočet zobrazení: 17063 | Aktualizováno: 06. 01. 2015