Chraštice

0 0 0

 ÚZEMNÍ PLÁN CHRAŠTICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Chraštice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Chraštice (ÚP).

1/ ÚP byl vydán Zastupitelstvem obce Chraštice dne 31.08.2021 usn. č. 8/2021.
2/ ÚP je účinný ke dni 16.09.2021.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Chraštice
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Chraštice  - textová část
ÚP Chraštice  - hlavní výkres
ÚP Chraštice  - hlavní výkres - technická infrastruktura
ÚP Chraštice  - výkres základního členění
ÚP Chraštice  - výkres VPS
ÚP Chraštice  - koordinační výkres
ÚP Chraštice  - výkres ZPF
ÚP Chraštice  - výkres širších vztahůPočet zobrazení: 5859 | Aktualizováno: 24. 12. 2009