Dlouhá Lhota

0 0 0

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU DLOUHÁ LHOTA

pořizovatel: odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram

projektant: Ing. arch. Ivan Plicka

změna vydána Zastupitelstvem obce Dlouhá Lhota dne 6. 2. 2008, usn. č. 2/2/2008

nabytí účinnosti změny: 21. 2. 2008

změna je k nahlédnutí: 1/ na odboru KRM, 2/ na Stavebním úřadu MÚ Příbram, 3/ na Obci Dlouhá Lhota, 4/ na Krajském úřadu Stč. kraje - odboru územního a stavebního řízení

do dokladové dokumentace z projednání změny je možno nahlédnout na odboru KRMPočet zobrazení: 5708 | Aktualizováno: 24. 12. 2009