Drásov

0 0 0
Územní plán Drásov – oznámení
 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Drásov (ÚPN).
 
ÚPN byl vydán Zastupitelstvem obce Drásov dne 04. 11. 2009, účinnosti nabyl dne 28. 11. 2009.
 
Projektanty ÚPN jsou Ing. arch. Petr Kouřimský, ČKA 00 897 a Ing. arch. Pavel Vandas, ČKA 03 318.
 
ÚPN je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Drásov, čp. 11, 261 01 Drásov,
  • MěÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
  • Stavebním úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 
 
Doklady o pořízení ÚPN jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.
 
Toto oznámení je zveřejňováno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Počet zobrazení: 6230 | Aktualizováno: 24. 12. 2009