Háje

Změna č. 3 Územního plánu obce Háje – oznámení

 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 3 Územního plánu obce Háje (změna).
 
Změna nabyla účinnosti dne 20. 09. 2013.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
 
Změna je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Háje
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Příbram,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 4 Územního plánu obce Háje - oznámení
 


MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 4 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 30. 05. 2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 Změna č. 5 Územního plánu obce Háje - oznámení

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 5 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 16.12.2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

ÚZEMNÍ PLÁN HÁJE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HÁJE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Háje dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Háje (dále jen „ÚP“).

V souladu s § 47 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání ÚP.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době od 24.08.2018 do 26.09.2018 je návrh zadání ÚP zveřejněn na těchto místech:
1/ www.pribram.eu (níže)
2/ OÚ Háje
3/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání ÚP připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

 

ÚP Háje - návrh zadání

 

 

 

 Počet zobrazení: 3962 | Aktualizováno: 26. 06. 2015