Hluboš

0 0 0

Územní plán Hluboš – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Hluboš (ÚP).

ÚP nabyl účinnosti dne 15. 05. 2014.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Hluboš
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Jince,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.


Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

 

 Počet zobrazení: 4917 | Aktualizováno: 17. 02. 2014