Hlubyně

0 0 0

Změna č. 1 Územního plánu obce Hlubyně – zveřejnění údajů

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Hlubyně dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu obce Hlubyně.

Datum vydání změny je 29. 7. 2008, nabytí účinnosti dne 16. 8. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Zdenka Krásová, ČKA 01 410.

Dokumentace územního plánu je k nahlédnutí

- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na MÚ Březnice, stavebním úřadu, Náměstí 11, 262 72 Březnice
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na Obci Hlubyně, Hlubyně 10, 262 72 Březnice

Dokladová dokumentace z pořizování změny je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejňováno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.Počet zobrazení: 5474 | Aktualizováno: 24. 12. 2009