HORČÁPSKO

0 0 0

Územní plán Horčápsko – oznámení

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Horčápsko (ÚP).
Tento ÚP nabyl účinnosti dne 13.07.2016.
Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Horčápsko
- MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 Počet zobrazení: 4847 | Aktualizováno: 18. 07. 2016