Lešetice

0 0 0

 

ÚZEMNÍ PLÁN LEŠETICE
 
MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Lešetice (ÚP). Tento ÚP je účinný ke dni 19.04.2018. Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- Obecní úřad Lešetice
- Stavební úřad Milín
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování
- KÚ Stč. kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (MěÚ – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP – Lešetice)
 
Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
   

ÚP Lešetice - textová část, vč. odůvodnění

ÚP Lešetice - výkres základního členění území

ÚP Lešetice - hlavní výkres

ÚP Lešetice - výkres dopravní technické infrastruktury

ÚP Lešetice - výkres VPS a VPO

ÚP Lešetice - koordinační výkres

ÚP Lešetice - výkres širších vztahů

ÚP Lešetice - výkres předpokládaných záborů PF

 


 
 
 
 


Počet zobrazení: 6142 | Aktualizováno: 24. 12. 2009