Modřovice

0 0 0

Změna č. 1 Územního plánu obce Modřovice – oznámení o vydání

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Modřovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu obce Modřovice.

Změna byla vydána dne 16. 7. 2009, nabyla účinnosti dne 1. 8. 2009.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí

  • na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
  • na MÚ Příbram, stavebním úřadu, Tyršova 108, 261 01 Příbram,
  • na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
  • na OÚ Modřovice, čp. 10, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


Územní plán Modřovice 

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Modřovice (ÚP).

Tento ÚP nabyl účinnosti dne 10.05.2017.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
1/ OÚ Modřovice
2/ MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování
3/ KÚ Stč. kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.Počet zobrazení: 5798 | Aktualizováno: 25. 08. 2016