Obory

0 0 0
Územní plán Obory – oznámení
 
 
 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Obory (ÚPN).
 
ÚPN byl vydán Zastupitelstvem obce Obory dne 02. 02. 2011, účinnosti nabyl dne 18. 02. 2011.
 
Projektantem ÚPN je Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc, ČKA 00 662.
 
ÚPN je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Obory,
  • MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
  • Stavebním úřadu Příbram,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
 
Doklady o pořízení ÚPN jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Počet zobrazení: 5160 | Aktualizováno: 24. 12. 2009