Pičín

0 0 0

 

Územní plán Pičín

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Pičín dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Pičín (ÚP).

 ÚP byl pořízen procesem úpravy dle § 188 odst. 1 stavebního zákona.

 V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Pičín, usn. č. 3 ze dne 20.06.2022 vydalo Územní plán Pičín, jehož projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
2/ ÚP je účinný ke dni 06.07.2022.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Pičín
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Pičín - textová část
ÚP Pičín - výkres základního členění
ÚP Pičín - hlavní výkres
ÚP Pičín - hlavní výkres - technická infrastruktura
ÚP Pičín - výkres VPS, VPO
ÚP Pičín - koordinační výkres

 Počet zobrazení: 1737 | Aktualizováno: 22. 04. 2021