Sedlice

0 0 0

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLICE

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Sedlice (ÚP).

ÚP nabyl účinnosti dne 19. 02. 2015.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.ÚP je k nahlédnutí na

- Obecním úřadu Sedlice
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rožmitál pod Třemšínem, 
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.

Toto oznámení je zasíláno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 


 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Sedlice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Sedlice (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

Zastupitelstvo obce Sedlice usn č. 33/9/2018 ze dne 12.09.2018 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Sedlice. Projektantem je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467. Změna je účinná ke dni 28.09.2018. Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna je k nahlédnutí zde:
Koordinační výkres
Textová část

Úplné znění Územního plánu Sedlice po Změně č. 1 je k nahlédnutí zde:
Koordinační výkres
Hlavní výkres
Výkres základního členění
Výkres veřejně prospěšných staveb
Textová část

 
 
 


Počet zobrazení: 5900 | Aktualizováno: 04. 03. 2015