Smolotely

0 0 0

 ÚZEMNÍ PLÁN SMOLOTELY

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Smolotely (ÚP). Tento ÚP je účinný ke dni 27.01.2018. Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:

- Obecní úřad Smolotely
- Stavební úřad Milín
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování
- KÚ Stč. kraje, odbor Územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (MěÚ – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP – Smolotely)

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

ÚP Smolotely - opatření obecné povahy

ÚP Smolotely - textová část

ÚP Smolotely - textová část - bilance technické infrastruktury

ÚP Smolotely - výkres základního členění

ÚP Smolotely - hlavní výkres

ÚP Smolotely - výkres technické infrastruktury

ÚP Smolotely - výkres VPS a VPO

ÚP Smolotely - koordinační výkres

ÚP Smolotely - výkres širších vztahů

ÚP Smolotely - výkres půdního fondu

 Počet zobrazení: 6039 | Aktualizováno: 24. 12. 2009