Solenice

0 0 0
Územní plán Solenice – oznámení
 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Solenice (ÚPN).
 
ÚPN byl vydán Zastupitelstvem obce Solenice dne 24. 08. 2009, účinnosti nabyl dne 09. 09. 2009.
 
Projektantem ÚPN je Ing. arch. Jaroslav Daněk, ČKA 00 279.
 
ÚPN je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Solenice, čp. 37, 262 33 Solenice,
  • MěÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
  • Stavebním úřadu Milín, ul. 11. května 27, 262 31 Milín,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
 
Doklady o pořízení ÚPN jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.
 
Toto oznámení je zveřejňováno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
 

Změna č. 1 Územního plánu Solenice
 
 
MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 1 Územního plánu Solenice (změna).

Tato změna nabyla účinnosti dne 16.12.2016.

Projektantkou ÚP je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02 941.

Změna je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Solenice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- OÚ Milín, stavební úřad
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Počet zobrazení: 6609 | Aktualizováno: 08. 08. 2016