Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Suchodol

0 0 0

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHODOL

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Suchodol dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Suchodol.

Datum vydání územního plánu je 18. 4 .2008, nabytí účinnosti dne 2 5.2008.

Projektantem je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Dokumentace územního plánu je k nahlédnutí

- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na MÚ Příbram, stavebním úřadu, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na Obci Suchodol, Suchodol 8, 261 01 Příbram

Dokladová dokumentace z pořizování územního plánu je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.

 


ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHODOL

 

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 1 Územního plánu Suchodol (změna).
 
Změna nabyla účinnosti dne 27. 03. 2013.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
 
Změna je k nahlédnutí na
  • Obecním úřadu Suchodol
  • MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
  • Stavebním úřadu Příbram,
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Počet zobrazení: 4652 | Aktualizováno: 24. 12. 2009