Svojšice

0 0 0

Změna č. 1 územního plánu obce Svojšice – oznámení údajů o vydané změně

 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram, jako pořizovatel Změny č. 1 územního plánu obce Svojšice, vám v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznamuje následující údaje o vydání Změny č. 1 ÚPO Svojšice a o místech, kde je možno do dokumentace Změny č. 1 a do její dokladové části nahlížet :
 
 1. Vydání Změny č. 1 : vydalo Zastupitelstvo obce Svojšice dne 12.11.2009, usn.č. 7/2009
 2. Nabytí účinnosti Změny č. 1 : 4.12.2009
 3. Dokumentace Změny č. 1 je k dispozici k nahlédnutí :
  • Obecní úřad Svojšice, 262 73 Březnice (včetně dokladové dokumentace z projednání)
  • Městský úřad Březnice, stavební úřad, 262 73 Březnice
  • Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  • Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje města, Tyršova 108, 261 19 Příbram (včetně dokladové dokumentace z projednání)


Počet zobrazení: 5778 | Aktualizováno: 24. 12. 2009