Třebsko

0 0 0

 

Územní plán Třebsko

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Třebsko dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Třebsko (dále ÚP).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejňujeme následující informace:

1/ Zastupitelstvo obce Třebsko usn. č. 102/2019 ze dne 16.10.2019 vydalo Územní plán Třebsko, jehož projektantem je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01457.
2/ ÚP je účinný ke dni 16.11.2019.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech: - OÚ Třebsko, - MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, - KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, - www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Třebsko - textová část
ÚP Třebsko - výkres základního členění
ÚP Třebsko - hlavní výkres
ÚP Třebsko - koordinační výkres
ÚP Třebsko - výkres širších vztahů
ÚP Třebsko - výkres záborů půdního fondu

 


 

 Počet zobrazení: 6146 | Aktualizováno: 24. 12. 2009