Trhové Dušníky

0 0 0

Územní plán Trhové Dušníky – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Trhové Dušníky (ÚPN).
 
ÚPN byl vydán Zastupitelstvem obce Trhové Dušníky dne 11. 08. 2010, účinnosti nabyl dne 08. 09. 2010.
 
Projektantem ÚPN je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
 
ÚPN je k nahlédnutí na
§ Obecním úřadu Trhové Dušníky,
§ MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
§ Stavebním úřadu Příbram,
§ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního a stavebního řízení.
 
Doklady o pořízení ÚPN jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejńováno v souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Počet zobrazení: 5333 | Aktualizováno: 24. 12. 2009